Vastgoedbeheer met Condor

De software oplossing voor het beheren van uw vastgoedportefeuille

Condor. Vastgoedbeheersysteem voor professionals

Condor is een vastgoedbeheersysteem waarmee u alle processen voor het integraal beheer en onderhoud van uw vastgoed op maat inricht. Condor zorgt ervoor dat informatie 100% betrouwbaar is en dat u zicht houdt op de uitvoering van alle inspectie- en beheerprocessen. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Alles in 1 web gebaseerd systeem. Zo bent en blijft u volledig “in control”.

Condor faciliteert het werken met verschillende marktpartijen, het on- en offline inspectieproces en het maken van scenario’s voor Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP’s). Ook zorgt het systeem voor de bewaking van kwaliteit en processtappen, waardoor vergissingen uitgesloten zijn. Door deze effectieve bedrijfsvoering bespaart u indirecte én direct kosten. Condor is een bewezen en kwalitatieve oplossing voor beheren van (grote) vastgoedportefeuilles.

Waarom kiezen voor Condor ?

REGIE OP BEHEER EN ONDERHOUD

Het bedrijfsproces wordt vaak door een mix van in- en externe partijen uitgevoerd. Voor u als regievoerder is het belangrijk om hierover het overzicht en controle te houden. Condor maakt deze complexiteit hanteerbaar. Alle bedrijfsprocessen zijn op basis van workflows georganiseerd rond 1 centraal informatiesysteem. Hierdoor beschikken alle gebruikers over dezelfde actuele informatie.

HELDERE VERBINDING OPERATIE EN BELEID

Alle gegevens die in 1 systeem tot informatie verwerkt worden, ontstaan op herleidbare en directe manier in de operatie, bij de bron. Beleid kan vertaald worden naar de gevolgen voor beheer en onderhoud. Omgekeerd kan het beleid bijgestuurd worden op basis van alle informatie over voortgang en status uit de operatie. Een heldere verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau dus. Ook wordt hierdoor integraliteit tussen planmatig- en correctief onderhoud geborgd.

EENVOUDIG VERANTWOORDING AFLEGGEN

Bij het verdelen van budget voor planmatig onderhoud kunt u in Condor meerdere scenario’s opzetten om te bepalen hoe de strategische doelen het beste gehaald kunnen worden. De scenario’s maken gebruik van transparante, herleidbare informatie uit de operatie. Zo kunt u de impact van uw keuzes inzichtelijk maken, onderbouwde beslissingen nemen en hier steeds verantwoording over afleggen.

WEB BASED

Condor is web based en vanaf elke locatie toegankelijk. U kunt hierdoor snel en eenvoudig met het softwaresysteem aan de slag, ook zonder internetverbinding. Met de Condor Mobile app kunt u offline werken op een tablet. De gegevens die u via de app invoert, kunt u op een zelf te bepalen moment synchroniseren en via Condor Web verder bewerken.

BORGING PROCES EN KWALITEIT

Condor beschikt standaard over configurabele workflows. Met workflows borgt Condor dat de juiste informatie met de gewenste kwaliteit én op tijd tussen alle processtappen wordt overgedragen. Condor bewaakt en valideert de invoer van gegevens. Zo borgt het systeem de kwaliteit van onderhouds- en beheerprocessen.

EFFICIËNT, INTUÏTIEF EN FLEXIBEL

Condor is flexibel en gebruiksvriendelijk. Zo zijn de processen intuïtief ingericht, waardoor gebruikers kunnen efficiënt werken. Condor is snel te implementeren, zodat u direct aan de slag kunt. Het systeem wordt ingericht op uw proces. Wilt u enkele specifieke functionaliteiten gebruiken? Dat kan. Er zijn bijvoorbeeld losse modules voor Legionellabeheer en offline inspecties.

"Condor biedt precies wat we nodig hebben; een systeem waarin we meldingen inzichtelijk kunnen beheren en beheersen. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk; na een korte toelichting heb ik de omgeving zelf ingericht."
OPOCK
ROBBERT DOBBELAEREbeleidsmedewerker Huisvesting OPOCK
"Het Rijksvastgoedbedrijf beheert 2000 gebouwen en besteedt het onderhoud uit aan 800 partijen. Wij hebben werkprocessen anders ingericht, waarbij automatisering de katalysator was. Condor bracht een enorme groei in kwaliteit en compleetheid van inspecties én een aanzienlijke operationele besparing."
RVB
ANDRÉ VAN DEN BULKsenior adviseur Vastgoedbeheer RVB
“Een up to date informatiesysteem is voor ons van cruciaal belang. Condor biedt alle praktische mogelijkheden om grip te krijgen op het vastgoedbeheer. Het systeem ondersteunt alle werkprocessen en geeft zicht op de actuele onderhoudsstatus.”
COA
CAROLIEN SCHIPPERSUnitmanager Huisvesting Centraal Orgaan Asielzoekers

Besparen op beheer en onderhoud

Condor zorgt dat alle beheer- en onderhoudsprocessen optimaal en professioneel gemanaged worden. Omdat Condor invoer van gegevens automatisch valideert, worden (veel) minder fouten gemaakt. Bovendien berekent het systeem voor elke inspectie een inspectiescore (rapportcijfer) waarmee een indicatie wordt gegeven voor de inspectiekwaliteit. De integraliteit tussen planmatig en correctief onderhoud geeft direct zicht op dubbele kostenposten en maakt optimaal plannen mogelijk. Door alle activiteiten vanuit 1 systeem te managen, wordt integraliteit in beleid op alle niveaus gewaarborgd. Invoering van Condor heeft laten zien dat door de efficiënte manier van werken kostenbesparingen van wel 20% op het onderhoudsbudget gerealiseerd kunnen worden!

twinspect

Condor is zeer scherp geprijsd!

€ 150,-

per gebruiker per maand

bulletModule meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
bulletModule RgdBOEI© inspecties
bulletModule configurabele workflow
bulletStoringsmeldingen
bulletOpslag van data
bulletHelpdeskondersteuning
bulletGratis updates
bulletStaffelprijs bij grote aantallen gebruikers
bulletGeen opzegtermijn

Condor is ontwikkeld voor partijen die er waarde aan hechten om het vastgoed procesmatig te onderhouden en beheren en zich niet kunnen permitteren informatie achterstand op te lopen. Grote organisaties als het Rijksvastgoedbedrijf en het COA gebruiken Condor om alle informatie op orde te houden. Uit de praktijk blijkt dat zij door het werken met Condor tot 20% besparen op het onderhoudsbudget. Het vastgoedbeheersysteem bewijst zich vooral als er veel O&B taken gelijktijdig moeten worden uitgevoerd door zowel interne als externe partijen. Het organiseren en bewaken (regie voeren) wordt dan een complexe taak, waarbij een mens het al snel aflegt tegen de gestructureerde processen in Condor. Condor is zeer geschikt voor:

  1. Gemeenten, Corporaties en Provincies die moeten borgen dat hun processen op orde zijn
  2. Vastgoedeigenaren die zicht willen houden op het beheer van hun assets
  3. Overheden die verantwoording moeten afleggen over het op orde hebben van hun assets en het besteding van onderhoudsbudgets in het publieke domein.
Condor kost €150,- per maand per gebruiker. Voor grote organisaties geldt hierbij een staffel, waarmee de kosten per gebruiker omlaag gaan.
De Condor workflow engine helpt gebruikers hun procestaken op tijd af te ronden en zorgt voor overdracht van informatie tussen processtappen. U bent vrij om met de configurabele workflow uw eigen processen in te richten.
Ja. In iedere organisatie is voortschrijdend inzicht een belangrijk aspect voor optimalisering van de processen. Condor maakt het mogelijk om proceswijzigingen door te voeren, zonder de lopende processen te verstoren. Alle processen die vanaf de wijziging nieuw worden gestart, volgen de gewijzigde inzichten.
De filosofie achter Condor is dat alle gebruikers die in het proces meewerken hun procestaken met Condor uitvoeren. Dit betreft dus zowel interne als externe gebruikers. Omdat het systeem volledig via het Web (web based) werkt, kunnen gebruikers vanaf elke locatie in Condor werken. Condor bewaakt de inspectiekwaliteit en regelt dat de afgeronde informatie automatisch aan de volgende processtap wordt aangeboden. Gebruikers worden hierover vanuit hun dashboard en via email geïnformeerd.
Condor biedt ondersteuning voor de NEN2767 norm en de rgdBOEI methodiek. De NEN2767 helpt bij het eenduidig bepalen van de vastgoedconditie. Condor ondersteunt hier door met “business rules” te controleren op compleetheid en plausibiliteit.
Condor gebruikt de NL/SfB als standaard elementen lijst, maar kan per inspectietype met verschillende elementenlijst werken. Inspecties voor Gebouwen, Legionella, Astbest en Speeltoestellen kunnen gebruikmaken van verschillende elementcoderingen. U bent vrij om uw eigen elementen, waarnemingen (gebreken) en eventueel maatregelen in Condor te definiëren.
Het is mogelijk om checklist inspecties te configureren voor de meest uiteenlopende taken. Hiermee kan informatie in het veld worden vergaard, gerelateerd aan objecten en elementen.
Condor biedt ook software voor Legionella risicoanalyses en workflows om de Legionella beheerstaken digitaal uit te voeren. De registraties van beheerstaken zijn via een iPhone in te voeren en worden door Condor automatisch in de logboeken verwerkt.
Condor heeft een standaard workflow voor de afhandeling van (storings)meldingen. Een ontvangen melding wordt gecategoriseerd en in geval van een storing doorgezet naar de partij die de storing moet oplossen. Condor zorgt voor de bewaking van de opvolging en informeert partijen over de voortgang.
Ja. De inspectietaken rgdBOEI, onderhoudsinspecties en checklist inspecties kunnen op een tablet worden uitgevoerd. Als een gebruiker de APP op zijn apparaat heeft gedownload en verbonden is met de Condor Backoffice, worden alle procestaken naar de tablet gesynchroniseerd. Vanaf dat moment kan de gebruiker lokaal met de software werken: inspectietaken uitvoeren, foto’s maken met de interne camera, toevoegen aan de inspectieregel en zelfs aantekeningen op de foto’s maken. Bij afronding kan de informatie naar de Condor backoffice worden gestuurd voor verdere bewerking.
Condor berekent licenties per gebruiker per maand. Per licentie is de volledige O&B functionaliteit van Condor beschikbaar. Zodra een gebruiker inlogt zal Condor de bijbehorende taken en informatie tonen (Web) of naar het apparaat sturen (Tablet of iPhone) om offline te kunnen werken.
Onze grootste klanten, het Rijksvastgoedbedrijf en het COA, zijn overheidsorganisaties die al jaren met Condor werken. Condor voldoet aan de eisen die vanuit deze organisaties worden gesteld én wordt doorlopend aan nieuwe eisen aangepast. Specifieke wensen zijn bespreekbaar.
Vraag offerte aan

Onze kleine lettertjes in het kort:
Opslag: Gelimiteerd, volgens SLA
Helpdeskondersteuning: Gelimiteerd, volgens SLA
Setup: Additioneel
Exclusief btw

Alle functies voor integraal vastgoedbeheer

Zelf vragenlijst inspecties configureren, inhoud en proces

Checklist inspecties

Genereer zelf inspectietaken

Offline inspecteren en vastgoed beheren met condor mobile

Condor Mobile

Inspecteer en beheer offline

Legionellabeheer borgen met Condor software

Legionella

Borg legionellabeheer

Met Condor voldoen op wet- en regelgeving

Verplichtingen

Voldoe aan wet- en regelgeving

Condor, software voor het maken van MJOP’s

MJOP

Stuur op planmatig onderhoud

Voldoen aan de RgdBOEI inspectie methodiek

RgdBOEI®

Voldoe aan de BOEI inspectiemethodiek

Meldingen stroomlijnen met vastgoedbeheersysteem Condor

Meldingen

Stroomlijn storingsmeldingen

Inspecteren met vastgoedbeheersysteem Condor

Inspecteren

Organiseer het initiëren en uitvoeren van inspecties

Werken volgens de laatste standaarden

Condor ondersteunt de NEN 2767 (1-4) en de RgdBOEI inspectiemethodiek en vult belangrijke stappen in voor een ISO 55000 certificering. Ook brengt Condor de status van zowel wettelijke als zelf benoemde verplichtingen in beeld. Denk bijvoorbeeld aan verplichte certificaten. Op basis van deze informatie helpt de software u te voldoen aan wet- en regelgeving en te werken volgens de laatste standaarden.

Covalent is ISO 9001 gecertificeerdNEN 2767Het Rijksvastgoedbedrijf beheert haar vastgoed met Condor

Het eigentijdse dashboard van Condor

Het dashboard van Condor is afgestemd op de gebruiker en toont in een oogopslag alle informatie die u nodig heeft. De grafische userinterface heeft een eigentijdse vormgeving, vergelijkbaar met het bekende Microsoft tegelontwerp. De menu- en navigatiestructuur is intuïtief en consistent ingericht en zorgt ervoor dat u met zo min mogelijk handelingen bij uw informatie kan komen. Op elk moment kunnen gegevens opgevraagd en bewerkt worden die dan logisch zijn. Met handige previews kunt u snel informatie bekijken zonder het actuele scherm te verlaten.

Condor is web based en als SaaS oplossing gebouwd. Het systeem ondersteunt alle moderne browsers en schaalt de bedieningsschermen automatisch naar de beschikbare schermruimte. Of u het systeem nu gebruikt op een computer, tablet of smartphone; u heeft altijd 100% inzicht in de actuele status van uw vastgoedportefeuille.

 

Advies op maat

In veel gevallen kunt u, met een korte instructie, met Condor aan de slag. In andere gevallen is de software “slechts” een middel om vastgoedbeheer te professionaliseren. Wij helpen organisaties met het professionaliseren- en inrichten van processen op basis van optimale informatievoorziening. Wij bieden consultancy in de vorm van inhoudelijk deskundig advies, ontwerp en ontwikkeling. En we begeleiden de implementatie van Condor op maat, bijvoorbeeld door het geven van trainingen. Meer weten? Neem contact met ons op!

iso9001Covalent is ISO 9001 gecertificeerdCovalent is Microsoft Gold MemberCovalent is Scrum gecertificeerd