Inspecteren

Onderhoud en beheer begint met het initiëren en uitvoeren van inspecties. Condor biedt een compleet, flexibel en toepassingsgericht inspectiesysteem. Het vastgoedbeheersysteem faciliteert het werken met verschillende marktpartijen, het on- en offline inspectieproces en het maken van scenario’s voor MJOP’s. Condor controleert, informeert en bewaakt processen proactief.

Inspectie vastgoed

Organiseer het inspecteren van uw vastgoed integraal.

  • Alle inspectieprocessen
  • Automatische en configureerbare workflow
  • Controleren, informeren en proactieve bewaking van processen
  • Vooraf vastgestelde partijen, rollen en gebruikersrechten
  • Web gebaseerd
Alle inspectieprocessen

De inspectie software van Condor ondersteunt alle inspectieprocessen. Denk aan RgdBOEI inspecties, NEN 2767 inspectie, conditiemeting gebouwen en Checklistinspecties. Maar ook Storingsmeldingen, (Wettelijke) verplichtingen en Legionellabeheer.

Inspecteren met bewaking van kwaliteit en proces

Het systeem valideert invoer en bewaakt inspectiekwaliteit. Condor regelt dat de juiste partijen op de gecontracteerde onderdelen hun procestaken uitvoeren. Rollen en rechten zijn per gebruiker instelbaar. Met configurabele workflows borgt het systeem dat de processtappen, met minimaal de gewenste kwaliteit, worden uitgevoerd én op tijd worden overgedragen.

Alle partijen werken in 1 systeem. Ongewenste aanpassingen door derden, datamanipulatie en dataverlies zijn uitsloten. Hierdoor zijn gegevens 100% betrouwbaar.

Web gebaseerd & SaaS

Condor is web gebaseerd en als SaaS oplossing gebouwd. Het systeem is vanaf elke locatie toegankelijk en biedt mogelijkheden voor offline mobiel werken. Als er geen internet beschikbaar is, kunt u de Inspectie app gebruiken. Daarmee kan de inspectie of keuring direct op locatie afgerond worden. Condor ondersteunt alle moderne browsers en schaalt de bedieningsschermen automatisch naar de beschikbare schermruimte.

Meer informatie

Deze module is onderdeel van vastgoedbeheersysteem Condor. Condor is een bewezen oplossing voor het op maat inrichten van alle processen voor beheer en onderhoud van vastgoed. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!