RgdBOEI®

Zoekt u een vastgoedbeheersysteem dat de RgdBOEI inspectiemethodiek volledig ondersteunt? RgdBOEI® is door het Rijksvastgoedbedrijf in Condor ontwikkeld. Condor geeft aan alle aspecten vorm en inhoud, waardoor u integraal kunt toetsten op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet & Regelgeving.

RgdBOEI inspectiemethodiek

Condor biedt strategisch beheer op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving door middel van de Rgd BOEI methodiek. RgdBOEI® is de door het Rijksvastgoedbedrijf in Condor ontwikkelde inspectiesystematiek. De methode heeft als doel alle vormen van inspecties te integreren in één vastgoedbeheersysteem.

Voldoe aan de BOEI inspectiemethodiek
  • BOEI inspecties op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving
  • De processtappen vormen input voor planmatig beheer en onderhoud van vastgoed
  • Ontwikkeld voor Condor i.s.m. het Rijkvastgoedbedrijf
BOEI software

De processtappen in de RgdBOEI inspectie software leveren consistente en eenduidige informatie aan. Denk bijvoorbeeld aan de conditiemeting of onderhoudskosten van gebouwen. Met deze informatie, bijvoorbeeld verkregen met inspecties, kan het belang en het risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergeleken en afgewogen worden. Zo kunnen integrale besluiten genomen worden over het planmatig onderhoud voor een specifiek gebouw en/of de gehele portefeuille.

Meer informatie

Deze module is onderdeel van vastgoedbeheersysteem Condor. Condor is een bewezen oplossing voor het op maat inrichten van alle processen voor beheer en onderhoud van vastgoed. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!