Vastgoedbeheer software voor kinderopvang organisaties

Als kinderopvangorganisatie heeft u te maken met een aanzienlijke hoeveelheid specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast bent u afhankelijk van de vraag en beweging in de markt. Dat maakt keuzes voor het locatiebeleid lastig. Condor helpt bij het structureren van alle gegevens in 1 integraal systeem. 

De basis op orde

Inzicht in gegevens houden, is vaak geen eenvoudig opgave. Het beheer en onderhoud van kinderopvanglocaties wordt door een mix van in- en externe partijen met contractafspraken uitgevoerd. Kinderopvanglocaties worden steeds vaker multifunctioneel ingezet en spelen er vraagstukken over veiligheid, bereikbaarheid en functionaliteit. Condor is software in de cloud waarmee u alle informatie digitaal vastlegt in 1 integraal systeem. Zo is de basis informatie op orde en ook makkelijk te delen of over te dragen.

Meldingen

Condor stroomlijnt de registratie en afhandeling van storingsmeldingen. Geautoriseerde medewerkers, zoals een locatiemanager of pedagogisch medewerker, kunnen via het web of met een app problemen melden. De meldingen komen centraal beschikbaar voor afhandeling. Zo heeft u voortdurend zicht op de meldingen.

Gebruiksvriendelijk

Condor is gebruiksvriendelijk. Zo zijn de processen intuïtief ingericht, waardoor gebruikers efficiënt kunnen werken. Ook is Condor flexibel. Zo is het systeem gevuld met de Standaard Elementenlijst (SEL) op basis van de NL-Sfb, maar is dit moeiteloos aan te vullen met specifieke elementen binnen de kinderopvang, zoals evacuatiebedjes, aankleedmeubelen, kindertoiletten en speeltoestellen.

Wet- en regelgeving kinderopvang

De kinderopvang heeft te maken met een aanzienlijke hoeveelheid wet- en regelgeving. Denk aan de Wet IKK, de HKZ accreditatie, het Bouwbesluit, hygiënemaatregelen en richtlijnen voor het binnen- en buitenmilieu. Zo moeten kinderopvanglocaties bijvoorbeeld voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit 2012, waarin strengere eisen voor ventilatie opgenomen zijn.

Ook zijn er richtlijnen voor hygiëne en binnenmilieu, waarin alle normen staan die op dit gebied gelden. Denk aan schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, hygiëne speelgelegenheid, luchtverversing en temperatuur. Condor helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving en te werken volgens de laatste standaarden in de kinderopvang. Het systeem ondersteunt de NEN 2767 (1-4), de RVB BOEI inspectiemethodiek en brengt wettelijke-, maar ook zelf benoemde verplichtingen in beeld.

Condor in de praktijk

De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland en beheert voor verschillende werkmaatschappijen de panden. Doel is het op conditie houden van installaties, bouwkundige elementen, zoals schilderwerk keukens, vloeren en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met Condor professionaliseren zij het vastgoedbeheer. Zo leggen zij gegevens uniform vast, stellen prognoses en scenario’s op en leggen onderbouwd verantwoording af over onderhoudsbudgetten.

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Structureren met Condor, de basis op orde

Wij beheren 8 kinderopvang locaties. Condor helpt ons alle informatie over huurders, verhuurders, vloeroppervlak en onderhoudscontracten centraal op te slaan.  Zo heb ik zicht op wat wij aan vastgoed hebben. Daarnaast gaan we storingsmeldingen en inspecties via het systeem laten lopen. Ideaal dat dat geautomatiseerd gaat i.p.v. via de email.”

 

Leef Kind

Marlin van den Hoogen, Facilitair Manager

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur