Onze klanten

Condor is bedoeld voor organisaties met een (uitgebreide) vastgoedportefeuille zoals: overheid, zorg, onderwijs, commercieel vastgoed en gemeenten.

Condor vastgoed software voor overheid, gemeenten, zorg, onderwijs en commercieel vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf, het COA, Gemeente Den Haag; Condor is hét systeem voor het professionaliseren van vastgoedbeheer.


Cases

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA maakte in 2014 de overstap naar het Condor vastgoedbeheer systeem.

Vastgoedmanagement bij het COA
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers in Nederland. De beschikbaarheid van veilige huisvesting is daarbij essentieel. De veelheid aan locaties, verschillende soorten gebouwen, altijd wisselende samenstelling van de huisvestingsvoorraad en het bij externe partijen ondergebrachte onderhoud maken vastgoedmanagement voor het COA een dynamische taak.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten. Wij werden gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Zo ontstond Condor: het assetmanagement systeem van de rijksoverheid voor vastgoedbeheer.

Grootste vastgoedportefeuille van Nederland.
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), voorheen de Rijksgebouwendienst (RGD), is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten met 7 miljoen vierkante meter vloeroppervlak, waarvan 70% in eigendom. Centraal in het werk van het Rijksvastgoedbedrijf staat de begeleiding en aanbesteding van beheer en dagelijks onderhoud van al deze gebouwen. Een veelomvattende en complexe verantwoordelijkheid.

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Slimmer en efficiënter werken
Het Van Gogh Museum koos voor vastgoedbeheersysteem Condor. Condor ondersteunt een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar en beheerder en helpt daarmee om slimmer en efficiënter te gaan werken. Het systeem faciliteert het on- en offline inspectieproces, het maken van scenario’s voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), bewaking van wettelijke verplichtingen en bewaking van bepaalde KPI’s uit het beheercontract. Ook borgt Condor de kwaliteit van gegevens door automatische validatie en workflows, waardoor een processtap met minimaal de gewenste kwaliteit door de gebruiker wordt uitgevoerd én op tijd wordt overgedragen.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

2019- heden De afdeling Vastgoed van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een softwaresysteem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Eind 2018 koos SEIN voor Condor.

 

Leef Kind

Kinderopvangorganisatie Leef Kind werkt sinds 2019 met Condor. De organisatie beheert 9 gebouwen voor diverse soorten kinderopvang en wilde af van het papierwerk dat hiermee gemoeid was. Condor wordt ingezet voor het centraal beheren en vastleggen van informatie, voor storingsmeldingen en risico-inventarisaties.
Beheer locaties

Leef Kind beheert 9 gebouwen die in gebruik zijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Hiervoor zocht de organisatie een softwaresysteem waarin alle onderhouds- en beheeractiviteiten eenvoudig vastgelegd kunnen worden.

De Zeeuwse Stromen werkt met Condor

De Zeeuwse Stromen

2018- heden Hotel & Congrescentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse beheert 12 panden en 26 appartementen. Het hotel is verantwoordelijk voor het op conditie houden van het vastgoed en het voldoen aan de wettelijke eisen. Per 2018 borgt De Zeeuwse Stromen het onderhoud en beheer in Condor.

Beheer en onderhoud hotel
De Zeeuwse Stromen biedt 78 hotelkamers, een strandpaviljoen, congrescentrum, 26 duinappartementen, 22 duinkamers en 9 duinvilla’s. Het hotel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. 

SWKGroep

2018- heden De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De organisatie beheert meer dan 200 panden. Sinds 2018 gebruikt SWK Condor voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig inrichten van het beheer- en onderhoudsproces.

Actueel beeld onderhoud en beheer
SWKFacet beheert zo’n 200 panden voor de verschillende werkmaatschappijen. Doel is het op conditie houden van installaties, bouwkundige elementen, zoals schilderwerk keukens, vloeren en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. SWKFacet wil door het gebruik van Condor in staat zijn een actueel beeld over het onderhoud en beheer centraal te borgen en deze informatie eenvoudig en veilig met andere partijen te delen.

SWKGroep gaat met vastgoedbeheersysteem Condor werken
Monumentenwacht werkt met Condor

Monumentenwacht Zuid-Holland

2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Onderhoudsadvies
Monumentenwacht bestaat uit onafhankelijke onderhoudsadviseurs. Zij helpen eigenaren en beheerders van monumenten met de instandhouding van deze panden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderhoudsinspecties en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen. De Monumentenwacht in Zuid-Holland beheert zo’n 4000 monumenten, denk aan woonhuizen, kerken en kloosters. De monumentenwachters voeren gemiddeld 1200 inspecties per jaar uit.

Gemeente Den Haag

2017-heden Het Intern Dienstencentrum van de Gemeente Den Haag beheert de panden in de kernvoorraad en is daarnaast verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud van enkele tientallen overige panden. Sinds 2017 gebruikt het Intern Dienstencentrum Condor voor het integraal beheren en onderhouden van haar vastgoedportefeuille.

Beheer en onderhoud
De afdeling Technisch Gebouwbeheer (TG) van het Intern Dienstencentrum Gemeente (IDC) Den Haag is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar vastgoedportefeuille, waaronder het stadhuis, de bibliotheek en stadsdeelkantoren. Ook verzorgt de afdeling het huurdersonderhoud van panden buiten de strategische voorraad. Begin 2015 deed het IDC onderzoek naar softwarepakketten voor integraal vastgoedbeheer. Het IDC koos voor vastgoedbeheersysteem Condor.

RgdBOEI methodiek
Het IDC zocht een softwarepakket, waarin de RgdBOEI methodiek volledig geïntegreerd is. Het systeem moest mogelijkheden bieden voor het invoeren van elementen en activiteiten op basis van de NL-SfB ’91, RgdBOEI en NEN 2767 conditiemeting, bewaking van certificaten, opstellen van scenario’s voor de MJOP en het gebruik van kostendata.

Stichting OPOCK werkt met Condor voor meldiingen

Stichting OPOCK

Stichting OPOCK is de eerste gebruiker van Condor Cloud binnen de onderwijsbranche. Wij namen ruim de tijd voor het luisteren naar de wensen van OPOCK en ontwikkelden in samenwerking met hen een maatoplossing die naadloos aansluit op de behoefte. De beheerder kan alle informatie over de meldingen eenvoudig vinden, van registratie tot historie. Ook kan OPOCK gegevens monitoren en analyseren, zoals kosten of oorzaken van storingen, en zet het systeem de storingsmeldingen automatisch door naar de betrokken onderhoudspartij.

Condor ondersteunt integraal beheer en onderhoud van vastgoedobjecten. Het systeem faciliteert informatievoorziening en ondersteunt operationele processen, bijvoorbeeld door automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking, samenwerking met meerdere partijen binnen één omgeving.