2019- heden Kinderopvangorganisatie Leef Kind werkt sinds 2019 met Condor. De organisatie beheert 9 gebouwen voor diverse soorten kinderopvang en wilde af van het papierwerk dat hiermee gemoeid was. Condor wordt ingezet voor het centraal beheren en vastleggen van informatie, voor storingsmeldingen en risico-inventarisaties.

Beheer locaties

Leef Kind beheert 9 gebouwen die in gebruik zijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Hiervoor zocht de organisatie een softwaresysteem waarin alle onderhouds- en beheeractiviteiten eenvoudig vastgelegd kunnen worden.

Storingsmeldingen

Leef Kind startte met het vastleggen van alle locaties met elementen en de huurcontracten in Condor. Ook wordt Condor ingezet voor het melden van storingen. Deze meldingen worden via een app door de locatiemanagers gedaan en komen centraal beschikbaar voor afhandeling.

Daarnaast worden de rapporten van periodieke controles in het systeem gezet. Zo loopt ook het bewaken van de (wettelijke) verplichtingen via Condor.

Condor helpt ons alle informatie centraal op te slaan. Denk aan informatie over verhuurders, het vloeroppervlak en onderhoudscontracten. Zo heb ik zicht op wat wij hebben. Daarnaast laten we storingsmeldingen, en in de toekomst ook inspecties, via het systeem lopen. Het is ideaal dat dit geautomatiseerd gaat.

Marlin van den Hoogen

Facilitair manager , Leef Kind

Kwaliteit huisvesting kinderopvang

Kwaliteit van huisvesting is binnen de kinderopvang essentieel, denk aan veiligheid en hygiëne. Leef Kind gaat daarom ook gebruik maken van de risico-inventarisaties conform de Veiligheidsmonitor. Zo zijn zij goed voorbereid op GGD-controles.

Leef Kind

Leef Kind is een fusie van Stichting Kinderopvang Roerstreek en Stichting Kinderopvang Swalmen. De organisatie wil de samenwerking professionaliseren op het gebied van management en administratie.