Condor voor maatschappelijk vastgoed

Bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een museum? Zoekt u een systeem waarmee u het vastgoedbeheer slim en efficiënt kunt inrichten? Condor biedt inzicht in alle informatie, bewaakt het proces en de kwaliteit en faciliteert in een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar, beheerder en contractpartijen.

Slim en efficiënt werken

Condor ondersteunt optimaal bij het slim en efficiënt inrichten van vastgoedbeheer. Het systeem bundelt de informatie rondom beheer en onderhoud in 1 integraal informatiesysteem. Zo heeft u inzicht in de gebouwen, de technische toestand daarvan, het aantal meldingen, conformiteit aan wet- en regelgeving, ingeplande werkzaamheden en de meerjarige onderhoudskosten. Condor bewaakt en valideert invoer van gegevens en zorg dat processtappen met de gewenste kwaliteit en op tijd overgedragen worden. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie: toegankelijk en overzichtelijk. Zo kunt u efficiënt en snel werken.

KPI's musea

Voor musea is gebruikersbeleving essentieel. Daarbij spelen thema’s als toegankelijkheid, binnenklimaat en comfort. Met Condor is het mogelijk om op specifieke kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) te sturen. U kunt bijvoorbeeld vaststellen waarin u wilt investeren om het museum in de toekomst functioneler te maken voor gebruikers en bezoekers. Denk aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor het groeiende aantal bezoekers.

Condor biedt hiervoor een checklistinspectie op basis van de NEN 8021. Deze norm meet de functionaliteit van gebouwdelen, elementen en bouw- en installatiedelen in een museum op basis van het gebruikersprofiel (de wensen en eisen voor het gebouw) en het gebouwprofiel (wat kan het gebouw bieden). Condor ondersteunt de bewaking van KPI’s uit beheercontracten. Zo kunt u onderbouwd sturen op prestaties die voor u belangrijk zijn.

Zelfstandig beheer rijksmusea

Per 1 januari 2017 zijn binnen een pilot enkele rijksmusea zelf verantwoordelijk voor de organisatie het beheer en onderhoud van het vastgoed. Tot dat moment werd dit uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het RVB heeft haar medewerking toegezegd aan alle musea die voor het zelfstandig beheren van hun gebouwen gebruik willen maken van Condor. Hierdoor is de transitie van bestaande data eenvoudig te realiseren.

Samenwerken met andere partijen

Condor faciliteert het werken met verschillende partijen. U kunt eenvoudig uw (prestatie)contracten met leveranciers beheren én bewaken. U kunt uw contractpartners direct hun werkzaamheden in Condor laten registreren, denk aan het afhandelen van meldingen, conditiemetingen en wettelijk verplichte keuringen. Condor leidt hierdoor tot een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar, beheerder en contractpartijen. Een voorbeeld uit de praktijk: Met het project “Integraal beheercontract Van Gogh Museum” wonnen het Van Gogh Museum, het Rijksvastgoedbedrijf en Strukton Worksphere op Infratech 2017 de jury- en publieksprijs voor “Beste samenwerkingsproject in de bouw”. De focus van de wedstrijd lag op samenwerken.

Condor in de praktijk

Het Van Gogh Museum is verantwoordelijk voor het beheer van het museumgebouw. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Onze klanten

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie