Monumentenwacht Zuid-Holland

2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Onderhoudsadvies

Monumentenwacht bestaat uit onafhankelijke onderhoudsadviseurs. Zij helpen eigenaren en beheerders van monumenten met de instandhouding van deze panden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderhoudsinspecties en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen. De Monumentenwacht in Zuid-Holland beheert zo’n 4000 monumenten, denk aan woonhuizen, kerken en kloosters. De monumentenwachters voeren gemiddeld 1200 inspecties per jaar uit.

Inspectiesysteem

Monumentenwacht Zuid-Holland zocht een nieuw inspectiesysteem. Wij voerden een proof-of-concept uit om te bepalen of Condor aan zou sluiten bij de wensen van de organisatie. Hiervoor richtten wij een Condoromgeving in met een Standaard Elementen Lijst (SEL). Ook werden er een aantal voorbeeld gebouwen ingevoerd, verschillende onderhouds- en inspectieprocessen ingericht en gebruikers met verschillende rollen aangemaakt.

Met Condor maken wij een einde aan de veelheid van losse bestanden en zorgen we dat onze dienstverlening zowel kwalitatief als procesmatig is verbeterd en voor de toekomst geborgd is.
Sander Moorees
(v.m.) Adviseur, Monumentenwacht

Vastgoedbeheer op maat

Naar aanleiding van deze succesvolle pilot ging Monumentenwacht aan de slag met het inrichten van Condor en het samenstellen van een eigen SEL. De bestaande SEL op basis van de standaard NL-SfB elementenmethode paste onvoldoende bij de dienstverlening van de organisatie. Juist de hoge mate van detail maakt het mogelijk om van toegevoegde waarde te zijn. Ook met de gebrekenlijst wijkt Monumentenwacht op sommige punten af van de standaard (NEN 2767), omdat de organisatie gebreken nog specifieker wil kunnen benoemen. We zetten Condor in als raamwerk. Daarin integreerden we de elementenbibliotheek, gebrekenlijst en maatregelen als herstel adviezen van de Monumentenwacht.

Condor in de praktijk

Monumentenwacht biedt hun klanten met Condor sterk verbeterde rapportage. De dienstverlening kan, zonder veel extra inspanning, uitgebreid worden met bijvoorbeeld meerjarenbegroting en bewaking van (wettelijke) verplichtingen.

Meer tevreden Condor gebruikers

SWKFacet

2018- heden De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De organisatie beheert meer dan 200 panden. Sinds 2018 gebruikt SWK Condor voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig inrichten van het beheer- en onderhoudsproces.

Lees verder »

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

2019- heden De afdeling Vastgoed van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een softwaresysteem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Eind 2018 koos SEIN voor Condor.

Lees verder »

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Lees verder »

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten. Wij werden gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Zo ontstond Condor: het assetmanagement systeem van de rijksoverheid voor vastgoedbeheer.

Lees verder »

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA maakte in 2014 de overstap naar het Condor vastgoedbeheer systeem.

Lees verder »