2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Onderhoudsadvies

Monumentenwacht bestaat uit onafhankelijke onderhoudsadviseurs. Zij helpen eigenaren en beheerders van monumenten met de instandhouding van deze panden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderhoudsinspecties en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen. De Monumentenwacht in Zuid-Holland beheert zo’n 4000 monumenten, denk aan woonhuizen, kerken en kloosters. De monumentenwachters voeren gemiddeld 1200 inspecties per jaar uit.

Met Condor maken wij een einde aan de veelheid van losse bestanden en zorgen we dat onze dienstverlening zowel kwalitatief als procesmatig is verbeterd en voor de toekomst geborgd is.
Sander Moorees, adviseur Monumentenwacht

adviseur, Monumentenwacht

Inspectiesysteem

Monumentenwacht Zuid-Holland zocht een nieuw inspectiesysteem. Wij voerden een proof-of-concept uit om te bepalen of Condor aan zou sluiten bij de wensen van de organisatie. Hiervoor richtten wij een Condoromgeving in met een Standaard Elementen Lijst (SEL). Ook werden er een aantal voorbeeld gebouwen ingevoerd, verschillende onderhouds- en inspectieprocessen ingericht en gebruikers met verschillende rollen aangemaakt.

Vastgoedbeheer op maat

Naar aanleiding van deze succesvolle pilot ging Monumentenwacht aan de slag met het inrichten van Condor en het samenstellen van een eigen SEL. De bestaande SEL op basis van de standaard NL-SfB elementenmethode paste onvoldoende bij de dienstverlening van de organisatie. Juist de hoge mate van detail maakt het mogelijk om van toegevoegde waarde te zijn. Ook met de gebrekenlijst wijkt Monumentenwacht op sommige punten af van de standaard (NEN 2767), omdat de organisatie gebreken nog specifieker wil kunnen benoemen. We zetten Condor in als raamwerk. Daarin integreerden we de elementenbibliotheek, gebrekenlijst en maatregelen als herstel adviezen van de Monumentenwacht.

Condor in de praktijk

Monumentenwacht biedt hun klanten met Condor sterk verbeterde rapportage. De dienstverlening kan, zonder veel extra inspanning, uitgebreid worden met bijvoorbeeld meerjarenbegroting en bewaking van (wettelijke) verplichtingen.