Software voor recreatief vastgoed

Bij het beheer en onderhoud van recreatief vastgoed als vakantieparken, hotels of recreatiewoningen is het bewaken van de conditie van het vastgoed essentieel. Bouw- en installatiedelen moeten betrouwbaar zijn om storingen en overlast voor gasten te voorkomen. Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van uw vastgoed? En hoe stuurt u op planmatig onderhoud?

Inzicht in conditie vastgoed

Vastgoedbeheersysteem Condor bundelt de informatie rondom beheer en onderhoud van vastgoed in 1 integraal informatiesysteem. Zo heeft u op elk moment actueel inzicht in de conditie van de gebouwen die uw organisatie in beheer heeft. Denk hierbij aan het aantal storingen, conformiteit aan wet- en regelgeving, ingeplande werkzaamheden en de meerjarige onderhoudskosten. Condor bewaakt en valideert invoer van gegevens en zorgt dat processtappen met de gewenste kwaliteit en op tijd overgedragen worden. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie. Deze informatie kan op eenvoudige wijze met andere partijen, zoals VVE’s, gedeeld worden. Condor stelt recreatieondernemers in staat om grip te houden op kosten en onderbouwd verantwoording af te leggen over beslissingen.

Storingsmeldingen

Condor faciliteert het stroomlijnen van de registratie en afhandeling van storingsmeldingen. Zo kunnen de medewerkers van bijvoorbeeld housekeeping en de receptie eenvoudig meldingen aanmaken voor de technische dienst. De meldingen worden in het proces opgenomen en dragen bij aan het integrale zicht op de conditie van gebouwen.

Legionellabeheer

Beheert u een hotel of vakantiepark? Vaak zijn er zwembaden aanwezig, waarvoor u een legionellabeheerplan moet opstellen. De module Legionellabeheer is ontwikkeld voor het beheersen van legionellarisico’s. Zo voldoet u aantoonbaar aan de eisen, zonder bewerkelijke papieren administratie.

Inspecteren

Condor ondersteunt diverse inspectieprocessen. Denk aan checklistinspectie waarmee u bedrijfseigen checklists kunt configureren. Alle onderhoudsactiviteiten zijn inzichtelijk op de Tijdlijn. Hierdoor kunt u afwegingen maken over bijvoorbeeld vervangingen of revisies. Via werkorders wijst u eenvoudig activiteiten toe aan een interne dienst of externe leveranciers.

Onderhoud plannen

Condor faciliteert het maken van Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Rapportages geven per bouwdeel aan wanneer onderhoud moet plaatsvinden en wat noodzakelijke investeringen zullen zijn. U ziet u direct de impact van uw keuzes en kunt u efficiënt sturen. Bijvoorbeeld op het plannen van onderhoud. Veel werkzaamheden kunnen buiten het hoofdseizoen ingepland worden, maar ook dan is het beperken van overlast voor gasten een belangrijke voorwaarde.

Wet- en regelgeving recreatief vastgoed

Bij onderhoud van recreatief vastgoed heeft u te maken met specifieke wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het bewaken van periodieke liftkeuringen, certificeringen van brand- en ontruimingsinstallaties, maar ook aan verplichtingen op het gebied van beveiligingsinstallaties en klimaatinstallaties. Condor helpt u te werken volgens de laatste standaarden voor vakantieparken, hotels en recreatiewoningen. Het systeem ondersteunt de NEN 2767 (1-4), de RVB BOEI inspectiemethodiek en brengt wettelijke-, maar ook zelf benoemde verplichtingen in beeld.

Condor in de prakijk

Hotel & Congrescentrum De Zeeuwse Stromen beheert zo’n 12 panden en 26 appartementen. Het hotel is verantwoordelijk voor het op conditie houden van het vastgoed en het voldoen aan de wettelijke eisen. Een deel van de beheer- en onderhoudsactiviteiten zijn voor rekening van de VvE’s. Met Condor borgt het hotel het onderhoud en beheer integraal en veilig vanuit één systeem.

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie