12 mei 2021 | (Gratis)

Een introductiecursus in het gebruiken van de nieuwe Condor reportdesigner.
Niveau: Gevorderd, Functioneel beheer

Over het webinar ‘Reporting’

Bij gebruik van informatie systemen worden veel gegevens in het systeem ingevoerd en bewerkt, om uiteindelijk informatie beschikbaar te krijgen waarmee processen en organisaties kunnen worden gestuurd. Condor beschikt als vastgoedbeheersysteem, naast de vaste rapportages en data-exports ook over mogelijkheden om deze rapportage en exports zelf vorm te geven.

In dit Webinar gaan we specifiek in op “Rapportage” en laten zien welke flexibiliteit u met Condor binnen handbereik heeft.

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Uitgangspunten om altijd te rapporteren vanuit één geconsolideerde waarheid
  • Het toevoegen van nieuwe rapporten aan de Web applicatie Condor
  • De basis rapport layout
  • De informatie-inhoud van het rapport
  • Het begrenzen van grote data aanvragen
  • Verschillende presentatievormen zoals lijsten, kruistabellen, grafieken, foto’s, etc.
  • Het signaleren van specifieke inhoud in een rapport zoals afwijkende waarden
  • Het beschikbaar stellen van de rapporten aan gebruikers
  • Mogelijkheden in Condor om begeleidende teksten toe te voegen en op te slaan bij een rapport

Tijdens en na het webinar is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden voor het webinar ‘Reporting’ op 12 mei 2021