Software voor vastgoedbeheer

Condor is software voor integraal prestatiegericht vastgoedbeheer. Door het werken met Condor verbetert u uw vastgoedbeheerproces aantoonbaar. U raakt in control, bespaart kosten en bent in staat uw beleid moeiteloos te onderbouwen met feitelijke, kwalitatief hoogwaardige informatie. 

Integraal vastgoedbeheer systeem

Door alle activiteiten in één systeem te managen, wordt integraliteit in uitvoering en beleid gewaarborgd op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo heeft u te allen tijde inzicht in de conditie van uw vastgoed, de status van meldingen en werkt u moeiteloos samen met onderhoudspartijen. Condor vervangt een veelheid aan losse Excel bestanden en systemen.

Vastgoedbeheer optimaliseren met Condor, software systeem voor professionals

Inzicht creëren, plannen & verantwoorden in één systeem

Inspecteren, geautomatiseerde workflows

Inspecteren, geautomatiseerde workflows

Werk samen met verschillende marktpartijen, houd zicht op het inspectieproces. Condor controleert, informeert en bewaakt inspectieprocessen proactief.

MJOP's, maken en scenario's toepassen

MJOP's, maken en scenario's toepassen​

Bewaak eenvoudig de conditie van uw vastgoed objecten. Organiseer correctief, preventief en planmatig onderhoud. Zet scenario’s op, beoordeel de impact van uw keuzes en leg eenvoudig verantwoording af.

Verhuur

Verhuur

De verhuurmodule in Condor geeft u als vastgoedbeheerder of -eigenaar inzicht en grip op de conditie van uw gebouwen en laat u eenvoudig samenwerken met andere partijen. ​

Meldingen en samenwerken met onderhoudspartijen

Meldingen en samenwerken

Beheer uw meldingen in één integraal systeem. U werkt zo gemakkelijk samen met onderhoudspartijen en u kunt te allen tijde de status inzien van reparaties en onderhoud.

Werkorders, activiteiten toewijzen aan leveranciers

Werkorders en activiteiten toewijzen

Voer de regie over de uitvoering van (planmatig) onderhoud en ad hoc posten. Via werkorders wijst u eenvoudig activiteiten toe aan leveranciers. Condor maakt samenwerken en zicht houden op uw vastgoed eenvoudig. ​

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen

Als vastgoedbeheerder bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Met Condor stuurt u eenvoudig op de belangrijkste verplichtingen.

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Waarom Condor?

Onze klanten

Condor is bedoeld voor organisaties die een uitgebreide vastgoedportefeuille beheren, zoals de overheid, zorg, onderwijs, commercieel vastgoed en gemeenten. Organisaties die gebruikmaken van Condor vastgoedbeheer software zijn o.a.:

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie