Condor software voor vastgoedbeheer

Eenvoudig. Integraal. Efficiënt werken.
Neem contact opDownload de factsheet

Condor. Oplossing voor integraal prestatiegericht vastgoedbeheer

Condor is een vastgoedbeheersysteem waarmee u alle processen voor het integraal beheer en onderhoud van uw vastgoed prestatiegericht kunt inrichten. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Alles in 1 integraal systeem. Condor faciliteert het efficiënt, transparant en ongecompliceerd inspecteren en beheren van vastgoedportefeuilles. Beter dan welk softwaresysteem dan ook.

Gebruikers

Objecten

Elementen

Inspecties

Segmenten

Condor is hét systeem voor het professionaliseren van vastgoedbeheer. De software wordt gebruikt door klanten in diverse domeinen.

Waarom kiezen voor Condor ?

Eenvoudig verantwoording afleggen

Met Condor houdt u grip op beheerkosten. Op basis van scenario’s kunt de impact van uw keuzes inzichtelijk maken, onderbouwde beslissingen nemen over het onderhoudsbudget en hier steeds verantwoording over afleggen.

Uniforme werkwijze

Alle bedrijfsprocessen worden in Condor op basis van configurabele workflows georganiseerd. Hiermee borgt Condor een uniforme werkwijze, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De juiste informatie wordt met de gewenste kwaliteit én op tijd tussen alle processtappen overgedragen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Condor helpt u te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Denk aan de NEN 2767 (1-4), de RgdBOEI inspectiemethodiek en de ISO 55000. Condor brengt de status van verantwoordelijkheden in beeld én helpt u hierop te sturen.n.

Gebruiksvriendelijk en efficiënt

Condor is flexibel en gebruiksvriendelijk. De processen zijn intuïtief ingericht, waardoor gebruikers efficiënt kunnen werken.

Overal toegankelijk

Condor is altijd en vanaf elke locatie toegankelijk en biedt mogelijkheden voor offline mobiel werken. Alle informatie wordt opgeslagen in een beveiligde cloud omgeving.

Heldere verbinding operatie en beleid

Beleid kan vertaald worden naar de gevolgen voor beheer en onderhoud. Omgekeerd kan het beleid bijgestuurd worden op basis van alle informatie  die in de operatie ontstaat.

Vastgoed kinderopvang professionaliseren

Door Condor in te zetten, willen wij het vastgoedbeheer verder professionaliseren. Condor maakt het mogelijk gegevens uniform vast te leggen, prognoses en scenario’s op te kunnen stellen en onderbouwd verantwoording af te leggen over onderhoudsbudgetten.

Nynke Veldman, senior projectleider Huisvesting SWKGroep

 

Integraal werken

De integrale manier van werken met Condor geeft grip op het beheer en onderhoud en beantwoord de steeds grote informatiebehoefte van het COA. Omdat er vanuit één systeem gewerkt wordt, is er één werkelijkheid. Op basis hiervan kunnen we onderbouwde beslissingen nemen. We weten precies hoe de gebouwen erbij staan, welke acties ingepland zijn en aan wie acties toegewezen zijn. Hierdoor hebben we een enorme efficiencyslag gemaakt.

Carolien Schippers, Unitmanager Huisvesting Centraal Orgaan Asielzoekers

 

Dienstverlening verbeteren

Met Condor is er een einde gemaakt aan de veelheid van losse bestanden. Onze dienstverlening is zowel kwalitatief als procesmatig verbeterd en voor de toekomst geborgd. Bovendien kan onze dienstverlening, zonder veel extra inspanning, uitgebreid worden met bijvoorbeeld meerjaren onderhoudsplannen.

Sander Moorees, adviseur Monumentenwacht

Ontdek Condor in 2 minuten