Licenties

Met Condor integreert en beheert u eenvoudig uw vastgoedprocessen. Wij leveren standaard alle functionaliteiten zodat u optimaal gebruik kunt maken van het vastgoedbeheer systeem. 

Condor is software voor integraal vastgoedbeheer. Met Condor organiseert u alle werkprocessen die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van locaties en gebouwen in één systeem. Van inspectie en contractbewaking tot het bepalen van scenario’s op basis van MJOP’s.

 

Alle functionaliteiten inbegrepen in uw standaard licentie.

Onze missie is om u te faciliteren in uw vastgoedbeheer en uw leven hierdoor makkelijker te maken. Met de Condor vastgoedbeheer software krijgt u inzicht in de conditie van uw vastgoed en wordt het voor u mogelijk om te allen tijde 100% te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Wij leveren daarom altijd een complete licentie. Alle functionaliteiten die u nodig hebt voor integraal vastgoedbeheer zijn hierbij inbegrepen. Standaard. 

Ook drie-wekelijkse updates zijn inbegrepen, evenals grote vernieuwingen en upgrades. Zo maximaliseren we de impact van Condor en haalt u meer rendement uit uw investering. 

 

Standaard inbegrepen in uw licentie:

Beperkte licenties

Wanneer u een licentie afneemt voor Condor, dan krijgt u standaard toegang tot alle functionaliteiten. Soms komt het voor dat u slechts beperkte toegang wilt tot het systeem, bijvoorbeeld wanneer iemand alleen hoeft mee te kijken in het systeem, of alleen met een bepaalde functionaliteit hoeft te werken. U kunt dan een beperkte licentie afnemen:

Wilt u meer informatie over de licentie mogelijkheden van Condor? Neem dan contact met ons op. 

U kunt een beperkte licentie afnemen voor:

De ‘Melding invoeren’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die meldingen in Condor willen aanmaken en/of afmelden. Denk aan KWIS-meldingen (klachten, wensen, informatieverzoeken of storingen).

Om meldingen in te kunnen zien, is het van belang dat een gebruiker middels een objectrol is gekoppeld
aan een of meerdere systemen / objecten. Enkel deze meldingen zijn namelijk in te zien.

De ‘Vragenlijsten invullen’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die gebruikt worden om vragenlijsten te beantwoorden en de resultaten van eventuele risicobeoordelingen in te zien.

De ‘Werkorders afmelden’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die werkorders samenstellen en/of reeds samengestelde werkorders kunnen afmelden.

Bij het samenstellen van de werkorder kunnen activiteiten vanaf de tijdlijn worden gebundeld in een werkorder en eventueel worden aangevuld met handmatige voorzieningen (niet geplande activiteiten).

De geplande activiteiten in de werkorder kunnen worden afgemeld waarmee de werkelijke kosten kunnen worden ingevoerd, de datum van uitvoering en een omschrijving van de werkzaamheden.

Let op, deze werkorders zijn enkel voor intern gebruik en zijn binnen deze beperkte licentie niet toe te wijzen aan externe leveranciers.

De ‘Onderhouds-inspectie uitvoeren’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die een (onderhouds-) inspectie uitvoeren. In een inspectie kunnen elementen (bouw- en installatiedelen) worden geïnventariseerd en kan middels een conditiemeting waarnemingen worden opgevoerd.

Indien gewenst kunnen de inspecteurs de status van de (wettelijke) verplichtingen inzien.

Om inspecties in te kunnen zien en te kunnen
uitvoeren dient de gebruiker gekoppeld te zijn aan een partij. De gebruiker ziet dan enkel de inspecties en elementen die middels een inspectiecontract zijn toegekend aan deze partij.

De ‘Verplichtingen afmelden’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die (wettelijke) verplichtingen afmelden.

Gebruikers kunnen een afmelding aanmaken op een verplichting en hier middels een bijlage een bewijsstuk aan koppelen.

Om verplichtingen in te kunnen zien, is het van
belang dat een gebruiker middels een objectrol is gekoppeld aan een of meerdere systemen / objecten. Enkel deze verplichtingen zijn namelijk in te zien.

Ook is het mogelijk om verplichtingen in te kunnen zien en te kunnen afmelden door de gebruiker te koppelen aan een partij. De gebruiker ziet dan enkel de verplichtingen die middels een inspectiecontract zijn toegekend aan deze partij.

De ‘Meekijken objecten’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die de informatie van bepaalde objecten enkel mogen inzien.

Voor de objecten waaraan de gebruiker middels een objectrol is gekoppeld, is de volgende informatie in te zien:

– Objectoverzicht en details
– Aanwezige elementen
– Actieve contracten
– Lopende meldingen
– Werkorders
– Status van verplichtingen
– Financieel overzicht (o.a. MJOP)
– Lopende inspecties
– Bijlagen
– Algemene rapportages

De ‘Legionella monstername’-licentie wordt gebruikt voor de accounts die worden ingezet om legionella beheersmaatregelen af te kunnen melden.

Afhankelijk van de klantspecifieke instellingen kunnen deze gebruikers de volgende periodieke beheersmaatregelen registreren:

– Spoelen
– Thermische desinfectie
– Temperatuurmeting water warm / koud
– Monsternames
– Keerklepcontroles
– Reinigen/spoelen boilers
– Kalibratie thermometers
– Controle/reinigen douchekoppen en perlators
– Controle/aanpassingen verantwoordelijkheden
– Controle/aanbrengen verzegeling brandhaspels en bypass

Gebruiker met deze beperkte licentie kan inspecties inzien en kan inspecties middels het planbord inplannen en toewijzen aan een inspecteur.

Een gebruiker met deze rol kan objecten aanmaken, incidentele inspecties aanvragen, rapportages inzien en inspecties gereed melden. Hierdoor kan de gebruiker in het geval van inspecties in staat worden gesteld om te inspecteren objecten aan te maken en middels een incidentele inspectie een inspectie af te roepen. Ook kan de klant een rol krijgen in het inspectieproces en bijvoorbeeld een inspectie goedkeuren en rapportages inzien.

Licentiekosten

Standaard licentie

De kosten voor een standaard licentie bedragen €165,- per gebruiker per maand, excl. btw.

Beperkte licenties

De kosten voor een beperkte licentie variëren tussen €10,- en €30,- per gebruiker per maand, excl. btw.

Voor vastgoedbeheerders en inspecteurs

Condor biedt de mogelijkheid om een integraal vastgoed beleid te voeren. Van het maken van MJOP’s en het regisseren van werkorders in samenwerking met onderhoudspartijen, tot preventief, correctief en planmatig onderhoud.  

Inzicht creëeren, plannen en verantwoorden

Door uw activiteiten in één systeem te managen, wordt integraliteit in uitvoering en beleid gewaarborgd op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo heeft u te allen tijde inzicht in de conditie van uw vastgoed, de status van meldingen en werkt u moeiteloos samen met onderhoudspartijen. Condor vervangt  een veelheid aan losse Excel bestanden en systemen. 

Meer weten over Condor licenties?

Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden. 

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie

Vraag een vrijblijvende demo aan

Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden van Condor zijn. Neem contact op om een afspraak te maken voor een uitgebreide demonstratie.