Duurzaam vastgoedbeheer

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 19 juni 2024.

Er zijn veel redenen om met duurzaam vastgoedbeheer aan de slag te gaan. Maar niet alle mogelijkheden en regelgevingen zullen voor jouw situatie en portefeuille relevant zijn. Wij nemen je daarom graag mee in aantal belangrijke regelgevingen en vereisten op het gebied van duurzaamheid!

Video afspelen over Linda werkt met Condor
Software voor vastgoedbeheer

Belangrijke regelgevingen en vereisten

Om je op weg te helpen beginnen we dus met een overzicht van een aantal belangrijke vereisten en regelgevingen (en afkortingen!) die momenteel van toepassing zijn:

  • Volgens de rijksdoelstellingen uit het nationaal klimaatakkoord geldt dat alle rijksgebouwen in 2030 50% minder energieverbruik moeten hebben ten opzichte van 2008.
  • Kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m2 mogen een maximaal energieverbruik van 225 kWh/m2 hebben. Voorheen was dit energielabel C of beter. Deze verplichting is al van kracht, maar ter illustratie wordt er geschat dat in Rotterdam ongeveer 25% van de kantoren nog niet voldoet aan deze norm.
  • Het European Energy Efficiency Directive (EED) verplicht grote organisaties (meer dan 250 FTE / € 50 mio omzet) om elke 4 jaar een verplichte audit uit te laten voeren. Deze audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.
  • Het (European) Energy Performance of Building Directive, de EPBD-3, is een keuringsplicht voor (grote) klimaatinstallaties. Deze moeten elke 5 jaar worden gekeurd op optimaal functioneren met als doel het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
  • De Erkende Maatregelen Lijst (EML) verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Onlangs is de nieuwe, vereenvoudigde lijst verschenen. Deze differentieert niet meer op type gebouw.
  • Het is inmiddels verplicht een energielabel op ieder gebouw te hebben. Je kunt dit eenvoudig checken, bijvoorbeeld ep-online.nl.
  • Bijna Energie Neutrale Gebouwen, de BENG. Deze norm voor nieuwbouw stelt eisen aan het maximum energieverbruik per m2.

Je zult als organisatie ongetwijfeld ook een beleid en doelstellingen hebben geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Hieruit kunnen aanvullende of strengere doelen volgen. Nu je voor jezelf het kader helder hebt, kun je een plan gaan maken.

De eerste stap naar duurzaam vastgoed

Om te beginnen zal je de energielabels van al je objecten moeten vaststellen. Je kunt het huidige energielabel van een pand opzoeken via www.ep-online.nl.

De basis voor vrijwel alle maatregelen is het huidige energieverbruik in kWh (kilowattuur) per jaar gebaseerd op het gebruiksoppervlak van een pand. Je kunt deze gegevens zelf eenvoudig achterhalen op basis van de energierekening en via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Bij het bepalen van het totale energiegebruik tel je het totale elektriciteitsverbruik op bij het totale gasverbruik. Je kunt het gasverbruik in m3 omrekenen naar kWh door het te vermenigvuldigen met 9,7. Hier trek je eventuele teruglevering dan nog van af. Vervolgens kun je opzoeken wat je theoretische energielabel is in de tabel zoals hier weergegeven.

Let erop dat dit slechts een indicatie is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het primair fossiele verbruik. Hernieuwbare energie hoef je dus niet mee te tellen. Uiteindelijk zul je door een gecertificeerde organisatie het energielabel aan de hand van de NTA8800 laten vaststellen. Maar het is een goede start voor het maken van je plan.

Heb je namelijk van al je objecten het (theoretisch) energielabel in beeld, dan kun je direct gaan prioriteren. Tip: maak een dashboard!

Toekomstbestendig plan

Nu je weet welke panden aangepakt moeten worden kun je een plan (laten) maken. Veel inspectiebureaus kunnen tegenwoordig een gecombineerde inspectie op onderhoud en verduurzaming uitvoeren. Op basis van de Erkende Maatregelen Lijst (EML) en de expertise van het bureau krijg je een overzicht van alle maatregelen die je per pand moet nemen om op een bepaald energielabel te komen. Het grote voordeel om deze inspectie te combineren met onderhoud, is dat je vaak verduurzamingsmaatregelen kunt nemen op een natuurlijk vervangings- of onderhoudsmoment. Bijvoorbeeld het vervangen van de dakbedekking in combinatie met het plaatsen van zonnecellen. Dit bespaart je kosten.

Alle maatregelen worden uitgezet in een Duurzame Meerjarenonderhoudsplanning (DMJOP). Op die manier kun je per jaar naar de toekomst toe zowel het onderhoud als de verduurzaming begroten. Door de bedragen te verdelen vermijd je grote pieken en kun je ook alvast budget voor de toekomst gaan reserveren.

Condor helpt bij het verduurzamen van je vastgoed

Denk je na het lezen ‘hier wil ik meer over weten’? Of ben je benieuwd hoe onze software kan ondersteunen bij duurzaam vastgoedbeheer? We sparren graag met je over dit onderwerp! Vraag een gratis demo van onze software aan om onze overzichtelijke dashboards zelf te ervaren of neem telefonisch contact met ons op via +31 332 589 174.

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR