Integraal inspecteren

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde de BOEI methodiek voor integraal inspecteren van vastgoed. Met deze manier van inspecteren kunnen gelijktijdig meerdere inspectiemethodieken gecombineerd worden toegepast. De BOEI inspectie maakt het mogelijk om waarnemingen te doen op Brandveiligheid, Onderhoud, Energie prestatieniveau en Inzicht in wet- en regelgeving.

Voorheen liepen er aparte processen voor al deze aspecten. Deze kunnen met de BOEI methodiek worden gecombineerd en geïntegreerd. Dit levert niet alleen een veel efficiënter uitvoeringsproces, maar ook een geïntegreerd beeld van de staat van het object, de Integrale Technische Kwaliteit.

Op tactisch niveau worden in de Meerjaren Uitvoerings Prognose (MUP of MJOP) niet alleen de bouwkundige maar alle aspecten meegenomen. Besluitvorming aangaande prioritering en toekenning van budget kan integraal afgewogen worden nu alle informatie integraal beschikbaar is. Deze besluitvorming is niet beperkt tot een enkel gebouw, maar kan ook over specifieke delen van de hele portefeuille gaan

 

De meest complete software voor vastgoedbeheer