Is jouw vastgoedbeheer ook reactief?

Vaak wordt het onderhoud aan een pand gestuurd door de dagelijkse problemen die optreden. De klant belt met een probleem en jij of jouw aannemer gaat op pad om de storing te verhelpen. Soms lukt dat niet meteen en moet de klant wachten tot de aannemer tijd heeft. Of de juiste materialen verzameld heeft. Dit kan tot ergernis leiden bij jouw klanten.

Naarmate het pand verouderd zullen de problemen toenemen. Lekkages, storingen aan de installaties, houtrot, de problemen stapelen zich op. En daarmee zal het aantal klachten ook toenemen, die je allemaal zult moeten afhandelen. Niet het leukste werk.

Verborgen kosten van correctief onderhoud

Maar wat kost dat nu eigenlijk, die pleisters plakken? En waar zitten de voordelen als je de omslag maakt naar meer planmatig onderhoud. Bij reactief beheer besteed je tijd aan de organisatie van de afhandeling. Zeker als het aantal meldingen groeit kan de coördinatie tussen klant-beheerder-aannemer behoorlijk tijdrovend zijn. Deze organisatie kost geld. Daarbij komen de kosten van de onderhoudsaannemer, die veel kleine klussen ad-hoc moet uitvoeren. Dit alles zijn de directe kosten van het correctief onderhoud. Maar vaak wordt vergeten dat storingen ook gevolgkosten hebben. Bijvoorbeeld houtrot waardoor schilderen geen optie meer is. Of de schade aan plafonds en vloeren door lekkage. Of nog erger, bedrijfssluiting wegens een onveilige situatie.

Afwegen totale kosten

De gevolgkosten zal je mee moeten nemen om de totale kosten van correctief onderhoud af te wegen tegen de kosten voor planmatig onderhoud. Het is ook zinvol om de klanttevredenheid mee te nemen in de afweging. Een tevreden gebruiker zal jou als beheerder minder tijd en daarmee geld kosten. En een ontevreden klant zou wel eens kunnen vertrekken, wat ook kosten zijn. Behouden van klanten is immers goedkoper dan werven van nieuwe klanten.

Naar meer planmatig onderhoud

Door de totale kosten van correctief onderhoud in kaart te brengen kun je een onderbouwd besluit nemen over het invoeren van planmatig onderhoud. Heb je bijvoorbeeld veel meldingen over een bepaald bouwdeel of installatie dan zou het kostenefficiënter kunnen zijn om deze regelmatig te onderhouden of te vervangen. Daarmee verminder je het correctief onderhoud en raak je meer in controle op je beheerproces. Je organisatie ontwikkelt zich van een reactieve naar een pro-actieve beheerorganisatie.

Van reactief naar pro-actief beheer

Pro-actief beheren is een goeie stap in het verder professionaliseren van jouw beheerorganisatie en levert je veel kostenbesparing en werkplezier op. Aan de slag dus met de volgende stappen:

    1. Breng de totale kosten van correctief onderhoud in kaart;
    2. Maak per pand en bouwdeel een inventarisatie van de meldingen;
    3. Voer gericht planmatig onderhoud in voor geselecteerde onderdelen;
    4. Evalueer periodiek of je kostenbesparingen behaald hebt en minder stres ervaart

Meer weten over planmatig onderhoud met Condor?

Bekijk onze filmpjes over Inspecteren en het maken van een MJOP met Condor of vraag een demo aan.
Reactief vastgoedbeheer
De meest complete software voor vastgoedbeheer