Meldingen

Afhandelen van meldingen

Nieuwe meldingen worden direct in het systeem ingevoerd of met gebruik van de Meldingen APP. Alle meldingen worden centraal bewaakt en afgehandeld. Als er contracten zijn afgesloten met leveranciers voor het oplossen van bepaalde problemen, dan kunnen bijbehorende meldingen automatisch worden doorgezet. Ook kan een leverancier zelf meldingen afmelden. Zo richt je een efficiënt en klantgericht meldingenproces in.

Stroomlijn
storingsmeldingen

Borging proces en kwaliteit

Condor Meldingen stelt een beheerder in staat om rollen en rechten toe te kennen aan medewerkers die voor het onderhoud van gebouwen verantwoordelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een huismeester, helpdeskmedewerker, monteur en onderhoudspartij. Een ontvangen melding wordt gecategoriseerd en in geval van een storing doorgezet naar de partij die de storing moet oplossen. Condor zorgt voor de bewaking van de opvolging en informeert partijen over de voortgang. Zo borgt het systeem de kwaliteit en het proces.

Condor melding app

Gebruikers van Condor Meldingen beschikken ook over een handige Meldingen appHiermee is het mogelijk om meldingen te registreren en opvolgen met iedere tablet of smartphone.

De app kan geïnstalleerd worden op de telefoon of tablet van de gebruiker, bijvoorbeeld de conciërge of huurder. 

Vervolgens wordt de melding afgehandeld door de onderhoudspartij, die de melding in behandeling neemt en afmeldt met de app.

 

Beschikbaar op Apple IoS, Android en Windows.

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR