DMJOP

Opstellen (D)MJOP

Om de conditie van vastgoedobjecten te bewaken en zicht te hebben op noodzakelijk onderhoud is het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) essentieel. Een DMJOP is een rapport dat per bouwdeel aangeeft wanneer onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten zullen zijn. Met een DMJOP of MJOP is het mogelijk om te sturen op planmatig onderhoud op basis van de staat van onderhoud van gebouwen. Met de DMJOP software in Condor kun je eenvoudig verschillende scenario’s en een prognose voor de komende jaren maken.

Sturen op beheer en onderhoud

  • – Meerjaren Onderhoudsplan maken o.b.v. de staat van onderhoud van de gebouwen of objecten
  • – Kosten en planning verschuiven
  • – Aspecten en prioriteiten vastleggen
  • – Verschillende scenario’s aanmaken

Correctief, preventief en planmatig onderhoud

De MJOP bestaat uit een hoofdtijdlijn die niet beperkt wordt door een begin- of einddatum. Op deze tijdlijn kunnen posten uit diverse inspectieprocessen geplaatst worden, denk aan RVB BOEI-inspectie, conditiemeting NEN 2767 of handmatige voorzieningen. Het is ook mogelijk om kosten uit dagelijks onderhoud vanuit meldingen in de MJOP op te nemen. Het systeem wordt doorlopend geactualiseerd op basis van de inspectiedata. Je kunt hierdoor rekening houden met gepland onderhoud én het geeft inzicht in preventief en correctief onderhoud. Zelfontwikkelde Exceloverzichten behoren hiermee tot het verleden.

Condor dashboard

Tijdlijn onderhoudsplan

De tijdlijn kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden en het detailniveau kan ingesteld worden op jaar, kwartaal, maand en week. Je bepaalt het tijdsvenster waardoor je naar de data wil kijken. Het is ook mogelijk om de MJOP over een selectie van objecten en elementen heen te maken. Bijvoorbeeld alle gebouwen in Den Haag of het schilderwerk over de hele gebouwvoorraad.

Sturen op conditie en risico

Naast de conditiemeting wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. De vastgestelde conditiescores bepalen in samenspel met de risico’s het gewenste onderhoudsniveau. De risico’s worden gebaseerd op de gevolgen van het niet uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten. Dit betekent dat het gebrek niet wordt hersteld. De risico’s worden weergegeven conform de VGBEMm-parameters (Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie, Milieu en maatschappelijk).

De aspect/prioriteit-matrix is een hulpmiddel om te besluiten over het al dan niet onderhouden of vervangen van bouw- of installatiedelen. Zo kunnen de geplande meerjaren onderhoudsactiviteiten worden afgestemd op het beleidsmatig vastgestelde onderhoudsniveau en/of het beschikbare budget.

De aspect/prioriteit-matrix, afkomstig uit de NEN 2767-1, ziet er als volgt uit:

 

 

 

 

 

Scenario’s

De posten die op de tijdlijn staan, kunnen in de tijd gepland worden door scenario’s aan te maken. De scenario’s worden afgeleid van alle beschikbare waarnemingen op de hoofdtijdlijn van Condor. Je bepaalt de inhoud van het scenario. Zo kun je posten filteren per complex, gebouw en terrein. Een scenario kan bewerkt worden, bijvoorbeeld door posten toe te voegen of op de tijdlijn te verschuiven. Ook is het mogelijk om meerdere scenario’s over dezelfde periode te maken en met elkaar te vergelijken. Zo kun je een onderhoudsplan opstellen en de impact van keuzes beoordelen.

 

 

 

 

 

Meer informatie

Deze module is onderdeel van vastgoedbeheersysteem Condor. Condor is een bewezen oplossing voor het op maat inrichten van alle processen voor beheer en onderhoud van vastgoed. Het informatiesysteem wordt ingezet door onder meer het Rijksvastgoedbedrijf, het Van Goghmuseum en het COA.  Wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

Previous
Next

Condor vastgoed software bevat standaard al deze features: