Meteen naar de inhoud

Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning

Eenvoudig DMJOP maken met Condor

Maak in Condor een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning voor je vastgoed en installaties. Vorm een volledig beeld van de huidige en toekomstige beheerkosten. Stel je planning samen uit verschillende soorten kosten:

Maatregelen voortkomend uit Onderhoudsinspecties
Verduurzamingsmaatregelen voortkomend uit bijvoorbeeld de EML
Voorzieningen voor verbeteringen
Vervangingskosten bij voorzien einde levensduur
Repeterende onderhoudskosten zoals schoonmaak
Standaard onderhoudswerkzaamheden op contractbasis

Sommige van deze kosten komen direct uit de NEN2767 Conditiemeting of BOEI inspecties. Andere kosten worden handmatig opgevoerd of zijn het resultaat van bijvoorbeeld een onderhoudscontract. Het is ook mogelijk om maatregelen voor correctief onderhoud op te nemen vanuit meldingen.

De onderhoudsplanning

Het onderhoudsplan kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden en het detailniveau kan ingesteld worden op jaar, kwartaal, maand en week. Je bepaalt het tijdsvenster waardoor je naar de data wil kijken. Het is ook mogelijk om de (D)MJOP over een selectie van objecten en elementen heen te maken. Bijvoorbeeld alle gebouwen in Den Haag of het schilderwerk over de hele gebouwvoorraad.

Sturen op conditie en risico

Tijdens de Conditiemeting wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. De vastgestelde conditiescores bepalen in samenspel met de risico’s de initiële prioritering van de maatregel. De risico’s worden weergegeven conform de VGBEMm methode (Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie, Milieu en maatschappelijk).

De NEN 2767-1 aspect/prioriteit-matrix is een hulpmiddel om te besluiten over het al dan niet onderhouden of vervangen van bouw- of installatiedelen. Zo kunnen de geplande meerjaren onderhoudsactiviteiten worden afgestemd op het beleidsmatig vastgestelde onderhoudsniveau en/of het beschikbare budget.

Scenario's

De posten die op de tijdlijn staan, kunnen in de tijd gepland worden door scenario’s aan te maken. De scenario’s worden afgeleid van alle beschikbare waarnemingen op de hoofdtijdlijn van Condor. Je bepaalt de inhoud van het scenario. Zo kun je posten filteren per complex, gebouw en terrein. Een scenario kan bewerkt worden, bijvoorbeeld door posten toe te voegen of op de tijdlijn te verschuiven. Ook is het mogelijk om meerdere scenario’s over dezelfde periode te maken en met elkaar te vergelijken. Zo kun je een onderhoudsplan opstellen en de impact van keuzes beoordelen.

Condor vastgoed software bevat standaard al deze features: