MJOP software - Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning

Maak in Condor met behulp van onze software een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning voor je vastgoed en installaties.

Maak sneller en eenvoudiger je MJOP met onze vernieuwde aanpak. Lees HIER hoe het werkt of bekijk het webinar op ons YouTube kanaal:

Plan eenvoudig al je kosten

Wat nog meer?

Het onderhoudsplan kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden en het detailniveau kan ingesteld worden op jaar, kwartaal, maand en week. Je bepaalt het tijdsvenster waardoor je naar de data wil kijken. Het is ook mogelijk om de (D)MJOP over een selectie van objecten en elementen heen te maken. Bijvoorbeeld alle gebouwen in Den Haag of het schilderwerk over de hele gebouwvoorraad.

Maak direct een MJOP aan. Op basis van het bouwjaar, de verwachte levensduur en de vervangingskosten wordt voor ieder bouwdeel de vervanging alvast in de planning gezet. 

Maak gebruik van de handige Wizard om in één handeling  op een selectie van bouwdelen de onderhoudskosten bij te werken. Je kunt hiervoor een vast bedrag of een percentage toepassen.

Met dezelfde Wizard kun je ook andere eigenschappen van maatregelen in bulk aanpassen zoals plandata en budgetcodes.

Tijdens de Conditiemeting wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. De vastgestelde conditiescores bepalen in samenspel met de risico’s de initiële prioritering van de maatregel. De risico’s worden weergegeven conform de VGBEMm methode (Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie, Milieu en maatschappelijk).

De NEN 2767-1 aspect/prioriteit-matrix is een hulpmiddel om te besluiten over het al dan niet onderhouden of vervangen van bouw- of installatiedelen. Zo kunnen de geplande meerjaren onderhoudsactiviteiten worden afgestemd op het beleidsmatig vastgestelde onderhoudsniveau en/of het beschikbare budget.

De posten die op de tijdlijn staan, kunnen in de tijd gepland worden door scenario’s aan te maken. De scenario’s worden afgeleid van alle beschikbare waarnemingen op de hoofdtijdlijn van Condor. Je bepaalt de inhoud van het scenario. Zo kun je posten filteren per complex, gebouw en terrein. Een scenario kan bewerkt worden, bijvoorbeeld door posten toe te voegen of op de tijdlijn te verschuiven. Ook is het mogelijk om meerdere scenario’s over dezelfde periode te maken en met elkaar te vergelijken. Zo kun je een onderhoudsplan opstellen en de impact van keuzes beoordelen.

In de standaard bibliotheek zijn kostenkengetallen voor veel voorkomende maatregelen opgenomen. Deze kunnen direct gebruikt worden bij het calculeren van kosten. Het is mogelijk zelf deze bibliotheek aan te passen.

Ook kan gebruik gemaakt worden van een CasaData abonnement om altijd de meest actuele bouwkosten beschikbaar te hebben.

MJOP software

Sommige van deze kosten komen direct uit de NEN2767 Conditiemeting of BOEI inspecties. Andere kosten worden handmatig opgevoerd of zijn het resultaat van bijvoorbeeld een onderhoudscontract. Het is ook mogelijk om maatregelen voor correctief onderhoud op te nemen vanuit meldingen.

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR