Musea

Ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een museum? Zoek je een systeem waarmee je het vastgoedbeheer slim en efficiënt kunt inrichten? Condor biedt inzicht in alle informatie, bewaakt het proces en de kwaliteit en faciliteert in een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar, beheerder en contractpartijen.

Waarom Condor

Slim en efficiënt werken

Condor ondersteunt optimaal bij het slim en efficiënt inrichten van vastgoedbeheer. Het systeem bundelt de informatie rondom beheer en onderhoud in één integraal informatiesysteem. Zo heb je inzicht in de gebouwen, de technische toestand daarvan, het aantal meldingen, conformiteit aan wet- en regelgeving, ingeplande werkzaamheden en de meerjarige onderhoudskosten. Condor bewaakt en valideert invoer van gegevens en zorgt dat processtappen met de gewenste kwaliteit en op tijd overgedragen worden. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie: toegankelijk en overzichtelijk. Zo kun je efficiënt en snel werken.

Voordelen voor Musea's

Per 1 januari 2017 zijn binnen een pilot enkele rijksmusea zelf verantwoordelijk voor de organisatie het beheer en onderhoud van het vastgoed. Tot dat moment werd dit uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het RVB heeft haar medewerking toegezegd aan alle musea die voor het zelfstandig beheren van hun gebouwen gebruik willen maken van Condor. Hierdoor is de transitie van bestaande data eenvoudig te realiseren.

Condor faciliteert het werken met verschillende partijen. Je kunt eenvoudig uw (prestatie)contracten met leveranciers beheren én bewaken. Je kunt je contractpartners direct hun werkzaamheden in Condor laten registreren, denk aan het afhandelen van meldingen, conditiemetingen en wettelijk verplichte keuringen. Condor leidt hierdoor tot een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar, beheerder en contractpartijen. Een voorbeeld uit de praktijk: Met het project “Integraal beheercontract Van Gogh Museum” wonnen het Van Gogh Museum, het Rijksvastgoedbedrijf en Strukton Worksphere op Infratech 2017 de jury- en publieksprijs voor “Beste samenwerkingsproject in de bouw”. De focus van de wedstrijd lag op samenwerken.

Het Van Gogh Museum is verantwoordelijk voor het beheer van het museumgebouw. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Voor musea is gebruikersbeleving essentieel. Daarbij spelen thema’s als toegankelijkheid, binnenklimaat en comfort. Met Condor is het mogelijk om op specifieke kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) te sturen. Je kunt bijvoorbeeld vaststellen waarin je wilt investeren om het museum in de toekomst functioneler te maken voor gebruikers en bezoekers. Denk aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor het groeiende aantal bezoekers.

Condor biedt hiervoor een checklistinspectie op basis van de NEN 8021. Deze norm meet de functionaliteit van gebouwdelen, elementen en bouw- en installatiedelen in een museum op basis van het gebruikersprofiel (de wensen en eisen voor het gebouw) en het gebouwprofiel (wat kan het gebouw bieden). Condor ondersteunt de bewaking van KPI’s uit beheercontracten. Zo kun je onderbouwd sturen op prestaties die voor jouw museum belangrijk zijn.

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR