Ben jij al aan het omschakelen?

In stand houden

Beheer staat over het algemeen voor het in stand houden van de status-quo. Verandering is verstoring. Als vastgoedbeheerder heb je in theorie dus een saaie baan. Alles zoveel mogelijk bij het oude houden en vooral niet te veel nieuwe dingen doen. Maar niets is minder waar natuurlijk!

Alles veranderd continu

Economie, klimaat, politiek, allemaal beïnvloedden ze continu de omgeving waarin jij je vastgoed beheert. Veranderend organisatiebeleid vraagt om het aanpassen van je vastgoedstrategie. En er zijn nogal wat omschakelingen waar je op dit moment mee te maken krijgt.

Verduurzamen

Zowel vanuit beleid als wetgeving staat verduurzamen van de vastgoedportefeuille bij vastgoedbeheerders hoog op de agenda. Door het uitvoeren van E inspecties krijg je een goed beeld van de kosten voor verduurzaming per pand en kun je een afgewogen beslissing maken tussen afstoten of investeren. Combineer je uitgaven voor verduurzaming met je kosten voor onderhoud in een DMJOP en blijf in controle op de kosten.

Van kantoor naar woning

Het was al eerder zichtbaar, maar zeker door Corona zie je een wijziging in gebruik en ruimtebehoefte bij kantoorpanden. Samen met het grote tekort aan woningen leidt dit tot ombouw projecten van kantoorruimte naar woonruimte. Dit vraagt om goed inzicht in mogelijke herindeling van gebouwen. Je wil scenario’s voor ombouw kunnen vergelijken. Niet alleen de kostenkant, maar ook de huurinkomsten bij ander type huurcontracten neem je mee in deze analyse. Hogere omloop, tijdelijke verhuur, kleinere VHE’s, allemaal factoren om rekening mee te houden in de besluitvorming.

Van slopen naar renoveren

Een groen beleid, tekort aan grondstoffen en materialen. Het maakt hergebruik van gebouwen steeds aantrekkelijker. Om een goede afweging te maken tussen afstoot, nieuwbouw of renovatie wil je een goede analyse van de kosten kunnen maken. Inzicht in de staat van de bouwdelen is dan cruciaal. Om het juiste besluit te kunnen nemen begin je met een materialeninventarisatie zodat je alle informatie over je pand beschikbaar hebt.

Van ontwikkelen naar beheren

Bij onzekere economische vooruitzichten is het goed om je voor te bereiden op langere beheerperioden van je objecten in portefeuille. Eerder lag de focus op korte termijn onderhoud, met zicht op doorverkoop binnen een aantal jaar. Nu kan het zomaar zijn dat objecten veel langer in portefeuille blijven. Dan is het voor het waarde behoud van belang ook planmatig en preventief onderhoud te plegen. Dan begin je met het opstellen van een MJOP zodat je deze kosten kunt meenemen in je exploitatiebegroting.

Meer weten

Bij al deze omschakelingen is een integraal vastgoedbeheersysteem van onschatbare waarde. Wil je hier meer over weten, praat dan eens vrijblijvend met één van onze adviseurs. Wij helpen je graag een plan te maken voor jouw specifieke situatie. Je kunt hier contact opnemen.

Omschakelen
De meest complete software voor vastgoedbeheer