Vragenlijstinspecties worden door vastgoedprofessionals gebruikt om eigen inspecties definiëren. De vragen en antwoordkeuzes voor deze inspecties zijn configureerbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld inspecties ingericht worden voor de NEN 2654 (Blusgasinstallaties), NEN-EN12845+A2 en NEN 1073 (Sprinklerinstallaties) en de NEN 5087 (Inbraakveiligheid). Denk ook aan risico inventarisaties en evaluaties (RI&E), arbo controles, hygiëne inspecties en schoonmaakcontroles.