Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van deze website. Door een pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

  • De content op deze website is door Condor met zorg samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en duidelijk mogelijk te laten zijn en zullen dit regelmatig aanvullen en/of actualiseren. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Condor aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de getoonde informatie.
  • Condor is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan onze website gekoppelde bestanden of websites van derden.
  • Op onze content is auteursrecht van toepassing. Het kopiëren van deze content en het delen ervan op publiek toegankelijke plaatsen is niet toegestaan.
  • Het intellectueel eigendom is ook van toepassing op het gebruikte beeldmateriaal. Gebruik, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Condor.


Gebruik Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Lees meer over het gebruik van cookies in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen passende maatregelen moeten nemen om de persoon in kwestie voldoende te informeren. Wij verzamelen nauwelijks persoonsgegevens, onze klanten laten natuurlijk bedrijfsgegevens achter. Maar voor situaties waarin dat toch anders is, stelden wij een privacyverklaring op. 

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de Condor software voor vastgoedbeheer zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Download hier onze gebruiksvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en opdrachten tussen opdrachtgevers en Condor zijn de algemene voorwaarden van Condor B.V. van toepassing. Download hier onze  algemene voorwaarden.

Email

Het onderstaande is van toepassing op alle e-mailberichten van Condor.

  • De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Condor.
  • Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Condor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.
  • Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het bericht te verwijderen.