Vastgoedmanagement bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers in Nederland. De beschikbaarheid van veilige huisvesting is daarbij essentieel. De veelheid aan locaties, verschillende soorten gebouwen, altijd wisselende samenstelling van de huisvestingsvoorraad en het bij externe partijen ondergebrachte onderhoud maken vastgoedmanagement voor het COA een dynamische taak.

Om onderbouwd verantwoording te kunnen afleggen, moeten zowel de organisatie als de uitvoering van het beheer en onderhoud op elk moment inzichtelijk zijn. Bovendien heeft het COA tot doelstelling al haar vastgoed- en beheergegevens optimaal te administreren. Het COA zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoed.

Daarom Condor

Het door ons ontwikkelde vastgoedinformatiesysteem Condor faciliteert de planning van inspectie en onderhoud, bewaakt uitvoering en controleert kwaliteit. In een web-gebaseerde werkomgeving kunnen alle stakeholders, zowel intern als extern, tegelijk aan toegekende beheer- en controlerende taken werken. De inspectieresultaten worden bovendien vertaald naar strategische doelen, waarmee de cirkel voor integraal vastgoedmanagement rond is.

Condor biedt het COA alle praktische mogelijkheden om grip te krijgen op het vastgoedbeheer. Condor wordt ingezet om, naast de vastgoedgegevens, alle inspecties (op basis van de RgdBOEI methode) en contractgegevens vast te leggen. Condor faciliteert automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking, samenwerking met meerdere partijen binnen een werkomgeving en de mogelijkheid voor MeerjarenUitvoeringsPlannen (MUP).