Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA maakte in 2014 de overstap naar het Condor vastgoedbeheer systeem.

Vastgoedmanagement bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers in Nederland. De beschikbaarheid van veilige huisvesting is daarbij essentieel. De veelheid aan locaties, verschillende soorten gebouwen, altijd wisselende samenstelling van de huisvestingsvoorraad en het bij externe partijen ondergebrachte onderhoud maken vastgoedmanagement voor het COA een dynamische taak.

Om onderbouwd verantwoording te kunnen afleggen, moeten zowel de organisatie als de uitvoering van het beheer en onderhoud op elk moment inzichtelijk zijn. Bovendien heeft het COA tot doelstelling al haar vastgoed- en beheergegevens optimaal te administreren. Het COA zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoed.

"Het vastgoed van het COA is extreem dynamisch en fluctueert mee met de internationale vluchtelingenstromen. Een up to date informatiesysteem is voor ons van cruciaal belang. Condor biedt alle praktische mogelijkheden om grip te krijgen op het vastgoedbeheer. Het systeem ondersteunt alle werkprocessen en geeft zicht op de actuele onderhoudsstatus."
Carolien Schippers
Unitmanager Huisvesting, COA

Daarom Condor

Het door ons ontwikkelde vastgoedinformatiesysteem Condor faciliteert de planning van inspectie en onderhoud, bewaakt uitvoering en controleert kwaliteit. In een web-gebaseerde werkomgeving kunnen alle stakeholders, zowel intern als extern, tegelijk aan toegekende beheer- en controlerende taken werken. De inspectieresultaten worden bovendien vertaald naar strategische doelen, waarmee de cirkel voor integraal vastgoedmanagement rond is.

Condor biedt het COA alle praktische mogelijkheden om grip te krijgen op het vastgoedbeheer. Condor wordt ingezet om, naast de vastgoedgegevens, alle inspecties (op basis van de RgdBOEI methode) en contractgegevens vast te leggen. Condor faciliteert automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking, samenwerking met meerdere partijen binnen een werkomgeving en de mogelijkheid voor MeerjarenUitvoeringsPlannen (MUP).

Meer tevreden Condor gebruikers

Monumentenwacht Zuid-Holland

2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Lees verder »

SWKFacet

2018- heden De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De organisatie beheert meer dan 200 panden. Sinds 2018 gebruikt SWK Condor voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig inrichten van het beheer- en onderhoudsproces.

Lees verder »

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

2019- heden De afdeling Vastgoed van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een softwaresysteem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Eind 2018 koos SEIN voor Condor.

Lees verder »

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Lees verder »

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten. Wij werden gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Zo ontstond Condor: het assetmanagement systeem van de rijksoverheid voor vastgoedbeheer.

Lees verder »