Onderwijs

Condor voor het onderwijs

Bent u binnen het onderwijs verantwoordelijk voor het beheer van vastgoed? Met Condor richt u alle processen, op operationeel, tactisch en strategisch niveau, in één centraal informatiesysteem in.

Integraal beheer van schoolgebouwen en assets

Bent u binnen het onderwijs verantwoordelijk voor het beheer van vastgoed? Zoekt u een vastgoedbeheersysteem waarmee u alle processen voor het beheer en onderhoud van uw vastgoed integraal kunt inrichten? Met Condor richt u alle processen, op operationeel, tactisch en strategisch niveau, in één centraal informatiesysteem in.

Verantwoording afleggen

Op basis van deze transparante, herleidbare informatie kunnen in Condor scenario’s opgezet worden. Hiermee kunt u bepalen hoe de vastgoeddoelstellingen het beste gehaald kunnen worden. Denk aan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden en de focus die u bijvoorbeeld legt op veiligheid en/of duurzaamheid.

Uitvoering onderhoud

Op operationeel niveau ondersteunt Condor de belangrijkste processen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud binnen het onderwijs. De onderhoudsprocessen zijn vastgelegd in workflows, waarmee het proces en de aansturing van partijen geborgd is. Vanuit het systeem kunt u werkorders aanmaken. Hierdoor kunt u regie voeren over de uitvoering van (planmatig) onderhoud en ad hoc activiteiten.

RVB-Skyline-kantoren-Den-Haag-foto-Corne-Bastiaansen

Integraal en efficiënt werken

Vastgoedbeheersysteem Condor bundelt de informatie rondom beheer en onderhoud van vastgoed in een integraal informatiesysteem. Zo heeft u inzicht in de conditie van uw schoolgebouwen, de technische toestand daarvan, de gebruiksstatus, storingen en meldingen en conformiteit aan wet- en regelgeving

Deze informatie wordt met workflows actueel gehouden. Condor bewaakt en valideert invoer van gegevens en zorgt dat processtappen met de gewenste kwaliteit en op tijd overgedragen worden. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie: toegankelijk, geordend en overzichtelijk. Zo kunt het werk efficiënter en sneller uitvoeren.

vacature communicatie medewerker

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie