Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. SEIN heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen te verhogen. De organisatie beheert 44 panden en is verantwoordelijk voor het op conditie houden van de bouwkundige elementen en het voldoen aan wettelijke eisen. De portefeuille bestaat uit woongebouwen, (poli)klinieken en dienstgebouwen.

Zorgvastgoed beheren

Vastgoedbeheer in de zorg stelt naast eisen aan kwaliteits- en kosten beheersing ook strenge eisen aan veiligheid en hygiëne. De wet- en regelgeving verandert bovendien voortdurend. Zo werd er dit jaar weer een nieuwe Erkende Maatregelenlijst gepubliceerd. Dat maakt geautomatiseerde bewaking van informatiestromen en wettelijke verplichtingen onmisbaar.

Condor borgt het proces en de kwaliteit en geeft inzicht in historische en komende uitgaven. Het systeem ondersteunt in het maken van prognoses en scenario’s en in het verantwoorden van onderhoudsbudget naar de Raad van Bestuur.

Inspectiegegevens als vertrekpunt

Begin 2019 startte SEIN met het werken met informatiesysteem Condor. In opdracht van SEIN inspecteerde Helix 30 panden, de kernvoorraad. Zij voerden conditiemetingen conform de NEN 2767 uit. Deze inspectiegegevens werden naar Condor geconverteerd en vormden het vertrekpunt. De verbetermaatregelen werden verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). SEIN gaat in de toekomst externe partijen, als Helix, toegang geven tot Condor, zodat (BOEI)inspecties en MJOP’s direct in het systeem van SEIN worden gemaakt.

Scenario’s

De volgende stap is het werken met scenario’s. Hierop baseert SEIN haar keuzes voor het onderhoudsbeleid. De organisatie gaat werken met een Condor gebouw-paspoort met daarin alle gegevens van een gebouw: keuringen, WOZ-waarde, verzekeringswaarde, milieulabel enz.

“In een scenario kan ik zien wat het effect is van posten die ik verschuif op de tijdlijn. Je hebt inzicht in terugverdientijden en kijkt moeiteloos vooruit én terug,” aldus Daamen.

Ondersteuning

Het inrichten van Condor en het invoeren van de gegevens kostte in het begin de nodige tijd. Wij hielpen bij de conversie, implementatie, inrichting en opleiding. Daamen: “Ik ben zeer te spreken over de dienstverlening van Condor. Ad, Siert, Vincent, Jeanine; iedereen is bereikbaar, bereid, behulpzaam en professioneel.“