Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

2019- heden De afdeling Vastgoed van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een softwaresysteem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Eind 2018 koos SEIN voor Condor.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. SEIN heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen te verhogen. De organisatie beheert 44 panden en is verantwoordelijk voor het op conditie houden van de bouwkundige elementen en het voldoen aan wettelijke eisen. De portefeuille bestaat uit woongebouwen, (poli)klinieken en dienstgebouwen.

Zorgvastgoed beheren

Vastgoedbeheer in de zorg stelt naast eisen aan kwaliteits- en kosten beheersing ook strenge eisen aan veiligheid en hygiëne. De wet- en regelgeving verandert bovendien voortdurend. Zo werd er dit jaar weer een nieuwe Erkende Maatregelenlijst gepubliceerd. Dat maakt geautomatiseerde bewaking van informatiestromen en wettelijke verplichtingen onmisbaar.

Condor borgt het proces en de kwaliteit en geeft inzicht in historische en komende uitgaven. Het systeem ondersteunt in het maken van prognoses en scenario’s en in het verantwoorden van onderhoudsbudget naar de Raad van Bestuur.

"Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid- en budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren."
Jeroen Daamen
Beheerder vastgoed en milieu, SEIN

Inspectiegegevens als vertrekpunt

Begin 2019 startte SEIN met het werken met informatiesysteem Condor. In opdracht van SEIN inspecteerde Helix 30 panden, de kernvoorraad. Zij voerden conditiemetingen conform de NEN 2767 uit. Deze inspectiegegevens werden naar Condor geconverteerd en vormden het vertrekpunt. De verbetermaatregelen werden verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). SEIN gaat in de toekomst externe partijen, als Helix, toegang geven tot Condor, zodat (BOEI)inspecties en MJOP’s direct in het systeem van SEIN worden gemaakt.

Scenario’s

De volgende stap is het werken met scenario’s. Hierop baseert SEIN haar keuzes voor het onderhoudsbeleid. De organisatie gaat werken met een Condor gebouw-paspoort met daarin alle gegevens van een gebouw: keuringen, WOZ-waarde, verzekeringswaarde, milieulabel enz.

“In een scenario kan ik zien wat het effect is van posten die ik verschuif op de tijdlijn. Je hebt inzicht in terugverdientijden en kijkt moeiteloos vooruit én terug,” aldus Daamen.

Ondersteuning

Het inrichten van Condor en het invoeren van de gegevens kostte in het begin de nodige tijd. Wij hielpen bij de conversie, implementatie, inrichting en opleiding. Daamen: “Ik ben zeer te spreken over de dienstverlening van Condor. Ad, Siert, Vincent, Jeanine; iedereen is bereikbaar, bereid, behulpzaam en professioneel.“

Meer tevreden Condor gebruikers

Monumentenwacht Zuid-Holland

2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Lees verder »

SWKFacet

2018- heden De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De organisatie beheert meer dan 200 panden. Sinds 2018 gebruikt SWK Condor voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig inrichten van het beheer- en onderhoudsproces.

Lees verder »

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Lees verder »

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten. Wij werden gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Zo ontstond Condor: het assetmanagement systeem van de rijksoverheid voor vastgoedbeheer.

Lees verder »

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA maakte in 2014 de overstap naar het Condor vastgoedbeheer systeem.

Lees verder »