Contractbeheer

Leg afspraken vast, bewaak de looptijd, krijg notificaties, digitaal ondertekenen.

Met Condor leg je alle soorten contracten eenduidig vast en bewaak je de status. Met onze SignRequest integratie kun je contracten digitaal laten ondertekenen en automatisch activeren. Als een contract de verloop- of verlengdatum nadert, krijg je automatisch notificaties per mail. Je kunt eenvoudig alle bijbehorende stukken digitaal opslaan bij het contract.

Afspraken vastleggen,
overzicht behouden.

Status en expiratie bewaking

Wat kan je nog meer met contractbeheer?

Je kunt de volgende verschillende contractsoorten gebruiken:

Inspectie: automatisch plannen van (BOEI) inspecties of Onderhoud.
Melding: Melden en afhandelen van correctief onderhoud.
Verhuur: Verhuur van je vastgoedobjecten aan zakelijk of particuliere huurders.
Algemeen: Alle overige contracten voor expiratiebewaking en centraal beheer.

Met Contractbeheer maak je volledig gebruik van de workflow mogelijkheden van Condor. En je kunt zelf meerdere processen voor contracteren inrichten en gebruiken. Bijvoorbeeld voor fiattering of digitaal ondertekenen.

Als je een contract wijzigt dan wordt de vorige versie gearchiveerd. Daardoor kun je altijd vorige versies terugkijken. Bovendien kun je een audit trail opbouwen zodat je precies kunt nagaan wie wanneer welke wijzigingen heeft aangebracht.

Op een contract kun je de kosten of baten van het contract zelf vastleggen, bijvoorbeeld maandelijkse servicekosten. En je kunt ook de kosten per activiteit opnemen en voor bepaalde contracten ook de tarieven die gelden voor de werkzaamheden.

Vervolgens komen al deze kosten en baten terug in het financieel overzicht op object, complex en portefeuille niveau. Op die manier kun je de contracten gebruiken om meer inzicht te krijgen in de totale beheerkosten van je vastgoedportefeuille.

Ook contractbeheer van Condor kun je volledig ontsluiten met onze API. Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk koppelen met Digitale Ondertekening oplossingen zoals SignRequest. Of koppel je contractbeheer aan je eigen document beheer systeem. We helpen je hier graag verder mee!

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR