Meteen naar de inhoud

Contractbeheer

Contractbeheer

Leg met een contract de afspraken vast met een uitvoerende partij over één of meer vastgoed objecten.

Beheer de contracten met leveranciers, aannemers, huurders en andere partijen
✓ Bewaak opzeg- en verlengtermijnen en de looptijden van contracten
Leg alle relaties en afspraken vast, voeg bijlagen toe zoals het getekende contract
Houdt zicht op de status van vastgoedcontracten op object en portefeuille niveau
Maak de kosten- en baten inzichtelijk
Integreer met oplossingen voor digitale ondertekening
Maak gebruik van workflows en audit trails

Status en expiratie bewaking

Contracttypen in Condor

Je kunt de volgende verschillende contractsoorten gebruiken:

Inspectie: automatisch plannen van (BOEI) inspecties of Onderhoud.
Melding: Melden en afhandelen van correctief onderhoud.
Verhuur: Verhuur van je vastgoedobjecten aan zakelijk of particuliere huurders.
Algemeen: Alle overige contracten voor expiratiebewaking en centraal beheer.

Workflow en audit trail

Met Contractbeheer maak je volledig gebruik van de workflow mogelijkheden van Condor. En je kunt zelf meerdere processen voor contracteren inrichten en gebruiken. Bijvoorbeeld voor fiattering of digitaal ondertekenen. Als je een contract wijzigt dan wordt de vorige versie gearchiveerd. Daardoor kun je altijd vorige versies terugkijken. Bovendien kun je een audit trail opbouwen zodat je precies kunt nagaan wie wanneer welke wijzigingen heeft aangebracht.

Kosten en baten

Op een contract kun je de kosten of baten van het contract zelf vastleggen, bijvoorbeeld maandelijkse servicekosten. En je kunt ook de kosten per activiteit opnemen en voor bepaalde contracten ook de tarieven die gelden voor de werkzaamheden. Vervolgens komen al deze kosten en baten terug in het financieel overzicht op object, complex en portefeuille niveau. Op die manier kun je de contracten gebruiken om meer inzicht te krijgen in de totale beheerkosten van je vastgoedportefeuille.

Koppelen en integreren

Ook contractbeheer van Condor kun je volledig ontsluiten met onze API. Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk koppelen met Digitale Ondertekening oplossingen zoals SignRequest. Of koppel je contractbeheer aan je eigen document beheer systeem. We helpen je hier graag verder mee!

Condor vastgoed software bevat standaard al deze features: