Vragenlijst inspecties

Genereer inspectietaken

In het vastgoedbeheersysteem kunnen bedrijfseigen checklists worden geconfigureerd, maar ook normatief bepaalde vragenlijsten. Enkele lijsten worden meegeleverd:

  • – NEN 2654: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties; Blusgasinstallaties
  • – NEN-EN12845+A2 en NEN1073: Sprinklerinstallaties
  • – NEN 5087: Inbraakveiligheid

Inspectieproces

Het checklist inspectieproces verloopt identiek aan de andere inspectieprocessen. Het uitvoeren van de checklistinspectie wordt toegewezen aan een inspecteur waarna de voortgang en kwaliteit kan worden bewaakt. Via de configurabele workflow kan het gewenste proces voor de inspectie-uitvoering gedefinieerd worden. De inspectie software voorziet in rapportage en ondersteuning door Condor Mobile: inspecteurs kunnen (offline) vragenlijst beantwoorden terwijl zij zich met een tablet in het veld bevinden.

Meer informatie

Deze module is onderdeel van vastgoedbeheersysteem Condor. Condor is een bewezen oplossing voor het op maat inrichten van alle processen voor beheer en onderhoud van vastgoed. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

Previous
Next

Condor vastgoed software bevat standaard al deze features: