Slimmer en efficiënter werken

Het Van Gogh Museum koos voor vastgoedbeheersysteem Condor. Condor ondersteunt een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar en beheerder en helpt daarmee om slimmer en efficiënter te gaan werken. Het systeem faciliteert het on- en offline inspectieproces, het maken van scenario’s voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), bewaking van wettelijke verplichtingen en bewaking van bepaalde KPI’s uit het beheercontract. Ook borgt Condor de kwaliteit van gegevens door automatische validatie en workflows, waardoor een processtap met minimaal de gewenste kwaliteit door de gebruiker wordt uitgevoerd én op tijd wordt overgedragen.

Vastgoedbeheer met Condor

Samen met het Van Goghmuseum richtten wij de gewenste inspectie- en MJOP processen in, verzorgden de opleiding van interne en externe gebruikers en begeleidden we de transitie van bestaande data*. Ook denken we mee over nieuwe wensen. Zo wil het museum functionaliteit van elementen monitoren. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van gebouwen t.o.v. groeiende bezoekersaantallen. Binnenkort nemen wij de NEN 8021 als checklistinspectie op. Deze norm meet de functionaliteit van gebouwen. Bevindingen uit deze inspectie kunnen als posten in het Meerjaren Onderhoudsplan inzichtelijk worden gemaakt.

In de prijzen

Met het project “Integraal beheercontract Van Gogh Museum” wonnen het Van Gogh Museum, het Rijksvastgoedbedrijf en Strukton Worksphere op Infratech 2017 de jury- en publieksprijs voor “Beste samenwerkingsproject in de bouw”. De focus van de wedstrijd lag op samenwerken, hetgeen met Condor optimaal gefaciliteerd wordt.

*Het beheer van het museum werd tot 2017 door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met Condor uitgevoerd. Het RVB zegde haar medewerking toe aan alle musea die voor het zelfstandig beheren van hun assets gebruik willen maken van Condor.”