Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Slimmer en efficiënter werken

Het Van Gogh Museum koos voor vastgoedbeheersysteem Condor. Condor ondersteunt een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar en beheerder en helpt daarmee om slimmer en efficiënter te gaan werken. Het systeem faciliteert het on- en offline inspectieproces, het maken van scenario’s voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), bewaking van wettelijke verplichtingen en bewaking van bepaalde KPI’s uit het beheercontract. Ook borgt Condor de kwaliteit van gegevens door automatische validatie en workflows, waardoor een processtap met minimaal de gewenste kwaliteit door de gebruiker wordt uitgevoerd én op tijd wordt overgedragen.

"Een systeem moet ontzorgen. Onze focus ligt op kwaliteit, innovatie en onze missie. Hoe beter het beheer en onderhoud in Condor georganiseerd is, hoe minder sturing er nodig is voor zaken die ons afleiden van onze focus."
Ben van der Stoop
Gebouwbeheerder, Van Gogh Museum

Vastgoedbeheer met Condor

Samen met het Van Goghmuseum richtten wij de gewenste inspectie- en MJOP processen in, verzorgden de opleiding van interne en externe gebruikers en begeleidden we de transitie van bestaande data*. Ook denken we mee over nieuwe wensen. Zo wil het museum functionaliteit van elementen monitoren. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van gebouwen t.o.v. groeiende bezoekersaantallen. Binnenkort nemen wij de NEN 8021 als checklistinspectie op. Deze norm meet de functionaliteit van gebouwen. Bevindingen uit deze inspectie kunnen als posten in het Meerjaren Onderhoudsplan inzichtelijk worden gemaakt.

In de prijzen

Met het project “Integraal beheercontract Van Gogh Museum” wonnen het Van Gogh Museum, het Rijksvastgoedbedrijf en Strukton Worksphere op Infratech 2017 de jury- en publieksprijs voor “Beste samenwerkingsproject in de bouw”. De focus van de wedstrijd lag op samenwerken, hetgeen met Condor optimaal gefaciliteerd wordt.

*Het beheer van het museum werd tot 2017 door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met Condor uitgevoerd. Het RVB zegde haar medewerking toe aan alle musea die voor het zelfstandig beheren van hun assets gebruik willen maken van Condor.”

Meer tevreden Condor gebruikers

Monumentenwacht Zuid-Holland

2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Lees verder »

SWKFacet

2018- heden De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De organisatie beheert meer dan 200 panden. Sinds 2018 gebruikt SWK Condor voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig inrichten van het beheer- en onderhoudsproces.

Lees verder »

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

2019- heden De afdeling Vastgoed van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een softwaresysteem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Eind 2018 koos SEIN voor Condor.

Lees verder »

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten. Wij werden gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Zo ontstond Condor: het assetmanagement systeem van de rijksoverheid voor vastgoedbeheer.

Lees verder »

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA maakte in 2014 de overstap naar het Condor vastgoedbeheer systeem.

Lees verder »