Meteen naar de inhoud

Legionella

Systeem voor digitaal legionellabeheer

De module Legionella faciliteert verplichte periodieke metingen en acties waarmee voldaan kan worden aan de specifieke wet- en regelgeving. De beheerder houdt digitaal zicht op alle activiteiten en de planning. Het vastgoedbeheersysteem zorgt voor borging van alle in het beheersplan beschreven activiteiten, het proces en controle op de uitvoering.

Borging Legionellabeheer

  • – Uitvoeren risicoanalyse en opstellen beheersplan
  • – Voldoen aan wet- en regelgeving
  • – Integraal zicht op activiteiten en planning
  • – Borging proces en controle op uitvoering
  • – Mobiel inspecties uitvoeren met de Legionella app

Voldoen aan wet- en regelgeving

Planning en controle zijn de belangrijkste pijlers van legionellabeheer. Condor Legionellabeheer voorziet in een werkomgeving waarbij zowel het proces als de controle op de uitvoering geborgd is. Het plannen en aansturen van alle activiteiten wordt daardoor een stuk eenvoudiger en de inzet van mensen wordt flexibeler. Een beheerder toont moeiteloos aan dat hij voldoet aan de verplichte periodieke metingen en kan op ieder moment verantwoording afleggen over conformiteit aan (specifieke) wet- en regelgeving.

Bedrijfsbeheerplan vertalen

Op basis van de risicoanalyse genereert Condor Legionellabeheer het bedrijfsbeheerplan met daarin een beschrijving van alle maatregelen. Vervolgens vertaalt het systeem het beheersplan automatisch door naar beheertaken. Daarbij kun je denken aan thermische desinfectie, spoelen, temperatuurmeting en controle van keerkleppen en thermometers. Deze activiteiten worden op afdelings- en/of medewerkersniveau ingepland voor de partij die verantwoordelijk is voor uitvoering. De uitvoerende partij registreert alle handelingen in Condor.

Altijd actueel

Wijzigingen en actualisaties op basis van mutaties leiden tot aanpassing van het bedrijfsbeheerplan. Condor zorgt dat de wijzigingen, bijvoorbeeld over de status van een gebouw, doorvertaald worden naar het beheersplan. Wanneer bijvoorbeeld vanwege leegstand de intensiteit waarmee een element gespoeld moet worden, verhoogd wordt van maandelijks naar wekelijks dan volstaat het om dit bij het element aan te vinken. Het bedrijfsbeheerplan en uitvoeringsplan zijn dus dynamisch.

Flexibel en beheersbaar

Condor Legionella stelt een beheerder in staat om flexibel delen van gebouwen toe te kennen aan medewerkers die voor uitvoering verantwoordelijk zijn. De inspectie software bewaakt alle werkprocessen, controleert de invoer van de gegevens en escaleert bij onvolledigheid. Zo is het bijvoorbeeld inzichtelijk of de uitvoerende partij ter plekke is geweest en temperatuurmetingen heeft uitgevoerd. Missende aspecten leiden tot escalatie en geven melding aan de beheerder.

Legionella app

Gebruikers van Condor Legionella beschikken ook over de Legionella app. Hiermee is het mogelijk om inspecties uit te voeren met een tablet of smartphone. Elementen kunnen voorzien worden van een QR code. Het scannen van QR codes leidt tot registratie in het systeem. Ook is het mogelijk om temperatuurmeting uit te voeren met een gekoppelde thermometer. De metingen worden digitaal vastgelegd op het iOS device en de waarden worden direct omgezet in een curve.

Meer informatie

Deze module is onderdeel van vastgoedbeheersysteem Condor. Condor is een bewezen oplossing voor het op maat inrichten van alle processen voor beheer en onderhoud van vastgoed. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

Condor vastgoed software bevat standaard al deze features: