Vastgoedbeheer software voor de zorg

Vastgoed is voor zorgorganisaties een belangrijk asset. Vastgoed heeft veel impact op het rendement van een organisatie. Tien tot twintig procent van het budget van een zorginstelling heeft betrekking op vastgoed. Dat vraagt om professioneel onderhoud en beheer. Het zicht hebben op wat u heeft én het kunnen sturen op kosten, beleid en zorgvisie wordt steeds belangrijker. Hoe doet u dat?

Planmatig onderhoud

Als u verantwoordelijk bent voor het beheer en onderhoud van vastgoed in de zorg, dan is een softwaresysteem voor het integraal inrichten van vastgoedbeheer onmisbaar. Condor is een bewezen oplossing, waarmee alle informatie rondom beheer en onderhoud gebundeld wordt in 1 systeem. Hierdoor kunt u sturen op planmatig onderhoud en onderhoudskosten.

Compliancy wet- en regelgeving in de zorg

De zorg heeft te maken met specifieke wet- en regelgeving voor vastgoed locaties. Denk aan het Bouwbesluit, milieu richtlijnen en de Woningwet. Naast eisen aan kwaliteits- en kostenbeheersing gelden er ook eisen voor veiligheid en hygiëne. Bovendien veranderen de regels voortdurend. Zo werd er in 2019 een nieuwe Erkende Maatregelenlijst Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen gepubliceerd. Dat maakt geautomatiseerde bewaking van informatiestromen en wettelijke verplichtingen onmisbaar. Condor helpt u met compliancy en te werken volgens de laatste standaarden in de zorg. Het systeem ondersteunt de NEN 2767 (1-4), de RVB BOEI inspectiemethodiek en vult belangrijke stappen in voor een ISO 55000 certificaat. Ook wettelijke verplichtingen, op basis van bijvoorbeeld de Arbowet of het Bouwbesluit, en zelf benoemde verplichtingen worden in beeld gebracht én bewaakt. Zo voorkomt u stress rondom controles en onverwachte kosten achteraf.

Verduurzaming zorglocaties

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor zorgorganisaties als ouderenzorg, gehandicaptenzorg en medische zorginstellingen. De duurzaamheidsopgave is vanuit wetgeving opgelegd. Alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar moeten genomen worden (Erkende Maatregelen Lijst). In softwaresysteem Condor kunt u de EML opnemen in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Hierdoor heeft u zicht op de kosten van verduurzaming in de komende jaren.

Condor in de praktijk

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een systeem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Condor borgt het proces en de kwaliteit en geeft inzicht in historische en komende uitgaven. Het systeem ondersteunt in het maken van prognoses en scenario’s en in het verantwoorden van onderhoudsbudget naar de Raad van Bestuur.

RVB-Skyline-kantoren-Den-Haag-foto-Corne-Bastiaansen

Zorgvisie

Zorginstellingen die zelf hun vastgoed beheren, hebben zelf de regie. Zij kunnen sturen op hun zorgvisie. Deze visie verandert in de loop der tijd. Zo hebben het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg gevolgen voor het beleid.

Verzorgingshuizen zijn bijvoorbeeld aangepast naar woonzorgconcepten en het aantal nieuwe woonvormen tussen thuis en verpleeghuis neemt toe. Condor helpt uw zorgvisie te vertalen naar de vastgoedstrategie. Op basis daarvan stuurt u het beheer en onderhoud optimaal aan. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

MJOP's en scenario's

Met planmatig onderhoud gaat u onderhoudskosten plannen en spreiden en verminderen onverwachte kosten en gevolgschade. Denk niet alleen aan reparatie- en stagnatiekosten, maar ook aan imagoschade. Dit doet u met behulp van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) in Condor. Rapportages geven inzicht in noodzakelijk onderhoud en investeringen. Hierin neemt u ook aanvullende maatregelen mee, denk aan verduurzaming en andere verbeteringen.

Om doorlopend te kunnen sturen op planmatig onderhoud van het zorgvastgoed, gaat u op basis van de MJOP scenario’s samenstellen. U bepaalt de inhoud van het scenario, dat gericht is op het beleid van uw organisatie. Een scenario kan bewerkt worden, bijvoorbeeld door posten toe te voegen of op de tijdlijn te verschuiven. Ook is het mogelijk om meerdere scenario’s over dezelfde periode te maken en met elkaar te vergelijken. Zo kunt u de impact van uw keuzes inzichtelijk maken, onderbouwde beslissingen nemen en hier verantwoording over afleggen.

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie