Zorginstellingen

Tien tot twintig procent van het budget van een zorginstelling heeft betrekking op vastgoed. Dat vraagt om professioneel onderhoud en beheer. Het zicht hebben op wat je hebt én het kunnen sturen op kosten, beleid en zorgvisie wordt steeds belangrijker. Daarnaast speelt er veel wet- en regelgeving waar aan voldaan moet worden. Ook daarvoor geldt dat een groot deel gerelateerd is aan het vastgoed en de inventaris. Hoe hou je de controle hierop?

Waarom Condor

Ook zorginstellingen hebben te maken met specifieke wet- en regelgeving voor vastgoed. Denk aan het Bouwbesluit, milieu richtlijnen en de Woningwet. Naast eisen aan kwaliteits- en kostenbeheersing gelden er ook eisen voor veiligheid en hygiëne.

Met Condor bewaak je de status van je verplichtingen op basis van een meegeleverde actueel bestand. Hier voeg je eenvoudig nog je eigen specifieke verplichtingen aan toe. Zo voorkom je stress rondom controles en onverwachte kosten achteraf. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor zorgorganisaties als ouderenzorg, gehandicaptenzorg en medische zorginstellingen. De duurzaamheidsopgave is vanuit wetgeving opgelegd. Alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar moeten genomen worden (Erkende Maatregelen Lijst). Met Condor vastgoedbeheer software kun je de EML opnemen in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Hierdoor heb je zicht op de kosten van onderhoud én verduurzaming de komende jaren.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een systeem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Condor borgt het proces en de kwaliteit en geeft inzicht in historische en komende uitgaven. Het systeem ondersteunt in het maken van prognoses en scenario’s en in het verantwoorden van onderhoudsbudget naar de Raad van Bestuur.

Werken met een vastgoedbeheer systeem

Vervang alle excel sheets, ordners en losse systemen door één integraal systeem voor het beheren van je vastgoed. Door alle informatie centraal bij te houden en beschikbaar te stellen gaat je organisatie efficiënter werken en worden er minder fouten gemaakt. 
 
Wij kunnen je volledig ontzorgen bij het invoeren van het systeem. We converteren bestaande gegevens, richten het systeem voor je in, integreren eventueel systemen en trainen de eindgebruikers. Wil je meer zelf doen? Geen probleem, we maken samen een plan om het nieuwe vastgoedbeheer systeem soepel en stress-vrij in te voeren in je organisatie. 

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR