Werkorders

Werk verstrekken aan leveranciers of eigen medewerkers. Volg de voortgang van de werkzaamheden en verwerk het resultaat in de conditie van je vastgoed.

Bundel werkzaamheden vanuit de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) op een werkorder en wijs deze toe aan een leverancier of eigen dienst. Als de werkorder wordt afgemeld, worden ook de maatregelen met bijbehorende waarnemingen gereed gemeld. De conditie van bouwdelen wordt automatisch opnieuw bepaald. Je kunt werkorders ook gebruiken om werkzaamheden direct op te dragen of storingsmeldingen af te handelen.

Sturen op onderhoud

Integraal vastgoedmanagementsysteem

Werkorders is onderdeel van het integrale vastgoedmanagementsysteem Condor. De software faciliteert het werken met verschillende marktpartijen en ondersteunt alle beheer- en onderhoudsprocessen. Denk aan NEN 2767- of RVB-BOEI inspecties, Checklistinspecties, Storingsmeldingen en Legionellabeheer. Condor valideert invoer en bewaakt kwaliteit. Het systeem regelt dat de juiste partijen op de gecontracteerde onderdelen hun procestaken uitvoeren.

Koppeling met meldingen en garanties

Het is mogelijk om een werkorder aan te maken op een (storings)melding. Dat kan zowel handmatig als automatisch. Door werkorders te koppelen aan meldingen kun je gebreken planmatig oppakken en worden deze zichtbaar in de MJOP.

Ook kun je garanties inzien en toekennen in werkorders. Denk daarbij aan fabrieks- en prestatiegaranties. Zo wordt geadministreerd welke activiteiten onder garantie uitgevoerd zijn. Condor controleert vastgelegde garanties automatisch en meldt als een garantie van toepassing is in relevante beheeractiviteiten.

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR