Condor voor gemeenten

Bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gemeentelijke vastgoedportefeuille? Zoekt u vastgoedbeheersoftware waarmee u alle informatiestromen integraal kunt managen? Condor helpt u met betrouwbare en actuele informatie te sturen op kosten en opbrengsten en uw werk efficiënter en daarmee sneller uit te voeren.

Informatie op orde

Bij het beheren van vastgoedportefeuilles van gemeenten is het managen van informatiestromen rondom beheer en onderhoud vaak geen eenvoudige opgave. Activiteiten worden vaak door een mix van in- en externe partijen met verschillende contractafspraken uitgevoerd. Bovendien worden gebouwen steeds vaker multifunctioneel ingezet, wordt beleid regelmatig aangepast en spelen er ontwikkelingen als verduurzaming en afstoot. Hoe houdt u alle informatie op orde?

Verantwoording afleggen

Op basis van deze transparante, herleidbare informatie kunnen in Condor scenario’s opgezet worden. Hiermee kunt u bepalen hoe de bedrijfsdoelen het beste gehaald kunnen worden. Denk aan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden en de focus die u bijvoorbeeld legt op veiligheid en/of duurzaamheid.

Uitvoering onderhoud

Op operationeel niveau ondersteunt Condor de belangrijkste processen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud bij gemeenten. De onderhoudsprocessen zijn vastgelegd in workflows, waarmee het proces en de aansturing van partijen geborgd is. Vanuit het systeem kunt u werkorders aanmaken. Hierdoor kunt u regie voeren over de uitvoering van (planmatig) onderhoud en ad hoc activiteiten.

RVB-Skyline-kantoren-Den-Haag-foto-Corne-Bastiaansen

Integraal en efficiënt werken

Vastgoedbeheersysteem Condor bundelt de informatie rondom beheer en onderhoud van vastgoed in een integraal informatiesysteem. Zo heeft u inzicht in de gebouwen die uw organisatie in beheer heeft, de technische toestand daarvan, de gebruik- en verhuurstatus, het aantal storingen, conformiteit aan wet- en regelgeving, ingeplande werkzaamheden en de meerjarige onderhoudskosten.

Deze informatie wordt met workflows actueel gehouden. Condor bewaakt en valideert invoer van gegevens en zorgt dat processtappen met de gewenste kwaliteit en op tijd overgedragen worden. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie: toegankelijk, geordend en overzichtelijk. Zo kunt het werk efficiënter en sneller uitvoeren.

vacature communicatie medewerker

Condor in de praktijk

Gemeente Den Haag werkt sinds 2016 met Condor. Condor biedt mogelijkheden voor het invoeren van elementen en activiteiten op basis van de NL-SfB ’91, RVB BOEI en NEN 2767 conditiemeting, bewaking van certificaten, opstellen van scenario’s voor de MJOP en het gebruik van kostendata. De gemeente zet de software daarnaast in voor het inrichten en bewaken van werkprocessen en contractbeheer. Ook maakt de gemeente gebruik van managementrapportages, dashboards en analysemogelijkheden.

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Sturen op organisatiedoelen en budget met vastgoed software

Met Condor sturen wij op steeds veranderende wet- en regelgeving. We werken met scenario’s en maken op basis daarvan keuzes voor het onderhoudsbeleid en – budget. Zo helpt Condor ons stap voor stap de conditie van ons vastgoed in beeld te krijgen en verder te professionaliseren.

SEIN

Jeroen Daamen, vastgoedbeheer en RgdBOEI adviseur

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie