Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten. Wij werden gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Zo ontstond Condor: het assetmanagement systeem van de rijksoverheid voor vastgoedbeheer.

Grootste vastgoedportefeuille van Nederland

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), voorheen de Rijksgebouwendienst (RGD), is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om ruim 2.000 objecten met 7 miljoen vierkante meter vloeroppervlak, waarvan 70% in eigendom. Centraal in het werk van het Rijksvastgoedbedrijf staat de begeleiding en aanbesteding van beheer en dagelijks onderhoud van al deze gebouwen. Een veelomvattende en complexe verantwoordelijkheid.

"Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”
Marcel Kaan
Rijksvastgoedbedrijf

Professionaliseren vastgoedbeheer

In 2004 werd Covalent, in de persoon van Ad Rabenort, gevraagd het RVB te ondersteunen bij het professionaliseren van de beheerprocessen. De doelstelling was het zicht krijgen op- en verbeteren van de inspectiekwaliteit die door externe partijen werd geleverd. Rabenort onderzocht de bestaande beheeromgeving en adviseerde een automatische bewaking van alle informatiestromen. In samenwerking met het RVB ontwikkelde wij Condor; het systeem waarmee het RVB haar vastgoedbeheer tot op de dag van vandaag beheert. Condor implementeerde de NEN 2767-1 en 2 en was actief betrokken bij de totstandkoming van de BOEI methodiek en de NEN 2767-3 Aggregatie conditiescores naar de Indicator Technische Kwaliteit (ITK). Deze indicator maakte de essentiële relatie tussen bedrijfsdoelstellingen en financiële investeringen inzichtelijk voor rapportage aan de Tweede Kamer.

Integrale beheeromgeving

Bij de 1e generatie Condor werkten externe inspecteurs met Condor op hun eigen PC en werden de ontvangen inspectiebestanden met speciale functies in de backoffice gecontroleerd. In 2007 introduceerde we de webgebaseerde versie Condor-II. Met SaaS (Software as a Service) werd het mogelijk om met alle betrokken partijen gelijktijdig in 1 systeem te werken. Het RVB is hierbij, zonder uitzondering, zelf eigenaar van alle inspectiedata, zodat wisseling van externe partijen probleemloos verloopt. We ontwierpen, in antwoord op de complexe procesbewaking van het RVB, een geautomatiseerde en configurabele workflow. Condor zorgt voor overdracht van informatie, informeert partijen en bewaakt de voortgang. De real-time stand van zaken is hierdoor op elk moment inzichtelijk. Ook beschikt Condor over diverse vormen van managementinformatie waarmee het RVB inzicht heeft in de kwaliteit en status van het proces. De ontsluiting van deze business intelligence leidde tot transparante en efficiënte werkprocessen. We koppelde Condor aan Oracle en implementeerde de RgdBOEI inspectiemethodiek. We zorgden tevens voor een dynamische en schaalbare userinterface en voor een synchronisatiemodel op basis van IOS, waardoor onderdelen van Condor gebruikt kunnen worden op de I-Phone en I-Pad.

Condor het assetmanagement pakket

Condor is het assetmanagement pakket van de rijksoverheid voor vastgoed en is opgenomen in het ICT-architectuurlandschap van het rijk. Het RVB zet Condor succesvol in voor het integraal beheren van hun vastgoed. Het systeem biedt alle praktische mogelijkheden om grip te krijgen op samenwerking met meerdere partijen, automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking en MeerjarenUitvoeringsPlannen. Door Condor kan het RVB meer werk verzetten met (aanzienlijk) minder mensen. De efficiënte en transparante werkwijze levert het rijk een besparing op van enkele miljoenen op jaarbasis. Het houdt hier niet op. Onze organisatie staat elke dag in voor de continuïteit van Condor. Bovendien werken we aan modules die een regievoerende rol kunnen versterken, zoals een module voor legionellabeheer, afhandeling van storingsmeldingen, sturing op strategische doelen en het bewaken van wet- en regelgeving voor bouwonderdelen. Zo dragen wij continu en structureel bij aan het professionaliseren van het vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer tevreden Condor gebruikers

Monumentenwacht Zuid-Holland

2017- heden Monumentenwacht Zuid-Holland beheert en adviseert over zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Sinds 2017 werkt de Monumentenwacht met Condor met als doel het verbeterde en uniformeren van de inspectieprocessen en het verhogen van de van kwaliteit en onderhoudsrapportages.

Lees verder »

SWKFacet

2018- heden De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De organisatie beheert meer dan 200 panden. Sinds 2018 gebruikt SWK Condor voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig inrichten van het beheer- en onderhoudsproces.

Lees verder »

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

2019- heden De afdeling Vastgoed van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 44 panden. De organisatie zocht een softwaresysteem dat de conditie van het zorgvastgoed in beeld brengt. Het systeem moest meer bieden dan het éénmalig opstellen van MJOP’s, omdat SEIN doorlopend wilde sturen op planmatig onderhoud en ondersteund wilde worden in keuzes voor onderhoudsbeleid. Eind 2018 koos SEIN voor Condor.

Lees verder »

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het museum werkt met een integraal beheercontract. In deze contractvorm is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij de door het Van Gogh gevraagde prestaties borgen. Deze output gestuurde manier van werken vraagt een systeem dat integraal beheer optimaal ondersteunt.

Lees verder »

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA maakte in 2014 de overstap naar het Condor vastgoedbeheer systeem.

Lees verder »