RVB BOEI®

RVB BOEI inspectiemethodiek

Condor biedt tactisch beheer op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving door middel van de RVB BOEI methodiek. RVB BOEI® is de door het Rijksvastgoedbedrijf in Condor ontwikkelde inspectie systematiek. De methode heeft als doel alle vormen van inspecties te integreren in één vastgoedbeheersysteem.

Sinds de RGD in 2014 onderdeel is geworden van het Rijksvastgoedbedrijf is de naam van de Rgd BOEI inspectie methodiek overgegaan naar Rvb BOEI.

Voldoe aan de BOEI inspectiemethodiek

BOEI software

De processtappen in de RVB BOEI inspectiesoftware leveren consistente en eenduidige informatie aan. Denk bijvoorbeeld aan de conditiemeting of onderhoudskosten van gebouwen. Met deze informatie, bijvoorbeeld verkregen met inspecties, kan het belang en het risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergeleken en afgewogen worden. Zo kunnen integrale besluiten genomen worden over het planmatig onderhoud voor een specifiek gebouw en/of de gehele portefeuille.

Meer informatie

Deze module is onderdeel van vastgoedbeheersysteem Condor. Condor is een bewezen oplossing voor het op maat inrichten van alle processen voor beheer en onderhoud van vastgoed. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR