Condor brengt release Q4 2018 uit

Begin 2019 brengen wij release Q4 2018 van vastgoedbeheersysteem Condor uit. De nieuwe versie van het systeem is uitgebreid met functionaliteiten op het vlak van rapportages, dossieritems, OData en online help.

Condor is een integraal softwaresysteem voor vastgoedbeheer, waarin alle betrokken partijen samenwerken. De beheer- en onderhoudsprocessen worden op basis van workflows georganiseerd en bewaakt. Condor ondersteunt o.a. de RgdBOEI en de NEN 2767 inspectiemethodiek en biedt mogelijkheden invulling te geven aan de ISO 55000, de NEN 2654, NEN-EN 12845+A2, NEN 1073 en NEN 5087. Gebruikers van Condor zijn onder meer overheidspartijen, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en het COA, zorgorganisaties zoals SEIN en Leef Kind en recreatieve ondernemers als Hotel en congrescentrum De Zeeuwse Stromen. Zij werken samen met hun opdrachtnemers met de software.

Condor Release Q4

Release Q4 maakt het eenvoudiger om zelfstandig rapportages te maken. Ook gaan dossieritems helpen om inzicht te houden in de veranderingen in het vastgoedbeleid, onderhoudsactiviteiten en vastgoedinformatie. Het volledige informatiemodel is ontsloten via OData en gedocumenteerd in de nieuwe online help. Verder hebben we het systeem aangevuld met de asbestinventarisatie en een uitbreiding van Verplichtingen. Tot slot hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost, waaronder op het gebied van performance.

Rapportage

Met deze release is een nieuwe rapportagetool beschikbaar. Deze tool werkt tegen het Condor informatiemodel. Het is daarmee veel eenvoudiger geworden om zelf rapportages te maken. Bestaande rapportages kunnen gekopieerd en gewijzigd worden waardoor een snelle start mogelijk is. Alle door u herbenoemde of gedefinieerde velden zijn beschikbaar in de rapportagetool.

Voor de ongeoefende gebruiker is een wizard beschikbaar waarmee snel eenvoudige rapportages kunnen worden gemaakt. De geoefende gebruiker kan alle functionaliteiten gebruiken die van een moderne rapportagetool verwacht mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan cross-tabs, barcodes en complexe subrapportages. De rapportages kunnen vervolgens in verschillende formaten worden geproduceerd, waaronder html, pdf, Word en Excel. De nieuwe rapportage viewer en designer zijn volledig web-based en dus overal toegankelijk.

Dossieritems

Dossieritems vormen een chronologisch archief waarin gebeurtenissen kunnen worden vastgelegd. Bij het optreden van de gebeurtenis wordt het Dossieritem aangemaakt in het logboek. Ook kunnen Dossieritems verzonden worden per email, waarmee gebruikers geattendeerd worden. Dossieritems zijn op diverse plekken in Condor toegankelijk. Eigen dossieritems zijn zichtbaar in de profielpagina. Daarnaast zijn dossieritems in een tabblad zichtbaar bij een Systeem, Object, Inspectie, Werkorder, Verplichting, Partij en Contract. Ook daar kan vervolgens worden gezocht en gefilterd.

Bij een Dossieritem wordt precies bijgehouden wanneer, waardoor en waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Standaard zijn Dossieritems al gedefinieerd op een groot aantal systeem gebeurtenissen. Hieraan kunnen nog eigen definities worden toegevoegd. Daarmee wordt het mogelijk een volledig Audit trail voor de eigen organisatie in te richten.

Informatiemodel

Het volledige Condor Informatiemodel is consistent gemaakt in naamgeving en beschikbaar via de OData interface. Ook is de data-dictionary nu onderdeel van de online help. Hetzelfde informatiemodel is ook beschikbaar in de nieuwe rapportage tooling.

Verplichtingen

Verplichtingen worden gekoppeld aan een type, waarin kenmerken zoals de standaard looptijd en of het een wettelijke verplichting is, zijn gedefinieerd. Ook kan worden aangegeven of het type verplichting in “bulk” mag worden afgemeld en welk bewijsstuk moet worden aangeleverd. Zo kan een selectie van verplichtingen met een enkel bewijsstuk afgemeld worden.

Het is mogelijk om in te stellen dat een workflow gebruikt moet worden als bewijsstuk voor afmelden en of Condor deze workflow automatisch moet starten op een tijdstip voor het verlopen. Daarmee kan bijvoorbeeld een checklist inspectie als afmelding automatisch worden ingepland. Het Analyse overzicht geeft direct inzicht in de status van alle verplichtingen.

Verbeteringen

Naast de nieuwe functionaliteiten zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. Een greep hieruit:

  • Online help: de Condor help is vanaf nu online beschikbaar voor klanten.
  • Asbest classificatie: in de SEL en vervolgens OEL kan een asbest classificatie worden meegegeven aan een Element. Als er een asbest risico is, dan wordt dit weergegeven op AssetGroup en Asset.
  • Kostencalculator: alle velden waar kosten in staan zijn voorzien van dezelfde achterliggende kostencalculator. Zo is ook achteraf te zien hoe kosten zijn opgebouwd.
  • Tegels in tegels: het is mogelijk om zelf velden te groeperen in kleine tegels binnen de normale tegel weergave.
  • Contracten: er kunnen 2 notificatie data worden ingesteld. Ook kunnen bijlagen gekoppeld worden en kan er een “treeview” van gerelateerde contracten getoond worden.
  • Boekstuk inspectie: van een boekstuk inspectie kan niet langer direct een MJOP gemaakt worden. Eerst moet er een merge naar de OEL gedaan te worden. Daarmee is de consistentie tussen de OEL en de MJOP geborgd en wordt de conditiescore altijd correct bepaald.
  • Checklist inspectie / werkorders: op basis van een risicobeoordeling kan een werkorder worden aangemaakt ter invulling van de beheersmaatregel.
  • Meldingen: meldingen in eindstadium kunnen na een instelbare periode verplaatst worden naar het archief.
  • Werkorders: het is mogelijk het Inschrijven op werkorders door meerdere partijen toe te staan en de beste inschrijving te selecteren (Broking). Verder wordt bij het afmelden informatie getoond over de onderliggende activiteit en kunnen nieuwe regels worden gemaakt waarmee direct nieuwe gekoppelde MJOP posten worden aangemaakt.

Over Condor

Wij geven advies over het professionaliseren van vastgoedbeheer. Daarnaast ontwikkelen we software die onze klanten helpt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws