Condor release Q3 live

Covalent, softwareproducent en adviesbureau, heeft een nieuwe release van vastgoedbeheersysteem Condor uitgebracht. Release Q3 biedt nieuwe functionaliteiten voor variabele rapportteksten en voor de module Meldingen.

Condor is een systeem voor vastgoedbeheer. Alle beheer- en onderhoudsprocessen worden op basis van workflows georganiseerd rond 1 centraal systeem waarin alle partijen samenwerken. Condor ondersteunt onder meer de NEN 2767 en de RgdBOEI inspectiemethodiek en biedt mogelijkheden invulling te geven aan de ISO 55000, de NEN 2654, NEN-EN12845+A2, NEN1073 en NEN 5087. Gebruikers van Condor zijn onder meer het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Den Haag, het Van Gogh Museum en Monumentenwacht Zuid-Holland. Nu release Q3 live is, kunnen gebruikers profiteren van variabele rapportteksten en extra functionaliteiten binnen de module Meldingen.

Variabele rapportteksten

Het is mogelijk om vrije tekstcontainers te definiëren. Er kunnen een ongelimiteerd aantal tekstcontainers aangemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een samenvatting van een inspectie of intake. Je kunt deze containers tijdens het proces invullen en daarbij gebruik maken van standaard teksten.

Door de variabele rapportteksten kan de volledige inhoud van het rapport in de applicatie ingevoerd worden. Hierdoor is nabewerking in Word niet meer nodig. Het is mogelijk om ook andere rapporten te voorzien van teksten die afhankelijk van de toepassing van inhoud kunnen verschillen.

Om de invoer van veelvoorkomende teksten te vergemakkelijken en tegelijk de invoersnelheid te verhogen, kun je een selectie maken van gedefinieerde teksten. Deze teksten kunnen aangemaakt worden in het stamdatabeheer.

Tekstcontainers worden aan een processtap toegekend. Zodra een proces actief is, wordt alle benodigde informatie aangeleverd waardoor de teksten bij de juiste locatie opgeslagen worden. Je  krijgt per stap de lijst met standaard teksten te zien.

Meldingen

Het aanmaken van meldingen is eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Er kunnen meerdere procesdefinities gemaakt worden. Zo kun je voor verschillende type meldingen, verschillende normtijden en processtappen hanteren. Om je intuïtief door het proces te leiden, is er een wizard beschikbaar. Standaard gebreken kunnen per element of per hoofdgroep van de NLSfB ingesteld worden. Je krijgt relevante keuze-opties te zien. Ook krijg je automatisch een notificatie als je een element selecteert waarop actieve meldingen van toepassing zijn. Zo kun je bijvoorbeeld zien of er sprake is van een dubbele melding. Dit versnelt het proces en verkleint tegelijkertijd de kans op onjuiste en ongewenste invoer.

Ook de leverancier wordt meer ondersteund. Zo wordt hij bijvoorbeeld voorzien van betere locatiebepaling van een melding. Door de vrije invoer van de melder te beperken, kan de leverancier de melding efficiënter beoordelen en verwerken. Daarnaast introduceren we het meldingscontract, waarmee leveranciers meldingen uit 1 of meerdere meldingsprocessen kunnen afhandelen.

Geautomatiseerde invoer

De invoer van gegevens is zoveel mogelijk geautomatiseerd. Tijdens het doorlopen van de wizard weet het systeem waar de melding plaatsvindt, op welk element de melding van toepassing is, wat het gebrek is en welk proces beschikbaar is. Als er slechts 1 proces beschikbaar is dan kan bijvoorbeeld direct de betreffende leverancier toegewezen worden.

In de Standaard Elementen Lijst is het mogelijk om alternatieve beschrijvingen van elementen op te geven. Hier kan rekening gehouden worden met het jargon van de melder. Hierdoor zijn bouwkundige benamingen herkenbaar, wat het selecteren van een element versnelt.

Gegevens kopiëren

Je kunt gegevens kopiëren, waarmee het mogelijk is om gegevens over te zetten naar een ander meldingsproces. Dit is bijvoorbeeld handig bij foutieve invoer of het melden van vervolgschade bij een afgeronde melding. Ook kan het kopiëren van een melding handig zijn wanneer blijkt dat een melding 2 gebreken heeft en slechts 1 direct opgelost moet worden.

Werkorders

Op een melding kunnen werkorders aangemaakt worden. Een werkorder kan handmatig of automatisch toegevoegd worden. Door werkorders te koppelen aan meldingen kunnen gebreken planmatig opgepakt worden en worden deze zichtbaar in de MJOP.

Kostenplaatsen

Het is mogelijk om kostenplaatsen aan te maken. Aangemaakte kostenplaatsen worden op objectniveau toegewezen. Je kunt een vrij invulbaar veld gebruiken voor een toelichting.

Lees hier meer over de module Meldingen.

Meer nieuwe functionaliteiten

Tot slot hebben we 2 nieuwe functionaliteiten met betrekking tot de MJOP en Inspectie toegevoegd, waarmee we het gebruikersgemak willen verbeteren.

  1. Er is een uitgebreidere filter op de MJOP posten gemaakt, op basis van de conditiescores, element discipline en icoontjes. Ook is het mogelijk om een uitgebreidere filtering op de selectie van posten toe te kennen aan een werkorder.
  2. Aan de header van een inspectie is uitgebreidere informatie toegevoegd. Denk aan de partij, contractinfo en datum.

Gebruiker Condor Cloud

Gebruikers van Condor Cloud ontvangen een aanvullende email met de datum waarop de Condoromgeving deze upgrade krijgt.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws