Condor release Q4

Covalent brengt vrijdag 14 januari release Q4 2017 van vastgoedbeheersysteem Condor uit. Deze versie is uitgebreid met functionaliteiten op het vlak van contractbeheer, workflows en meldingen. Daarnaast is de Fine Kinney methode toegevoegd aan de checklistinspectie.

Condor is een integraal softwaresysteem voor vastgoedbeheer, waarin alle betrokken partijen samenwerken. De beheer- en onderhoudsprocessen worden op basis van workflows georganiseerd en bewaakt. Condor ondersteunt o.a. de RgdBOEI en de NEN 2767 inspectiemethodiek en biedt mogelijkheden invulling te geven aan de ISO 55000, de NEN 2654, NEN-EN 12845+A2, NEN 1073 en NEN 5087. Gebruikers van Condor zijn opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Den Haag, het COA en Monumentenwacht Zuid-Holland, die samen met hun opdrachtnemers met de software werken. Met release Q4 profiteren gebruikers van extra functionaliteiten voor contractbeheer, meldingen en workflows. Ook is de Fine Kinney methode voor risicoanalyse toegevoegd aan de checklistinspecties.

Contracten

De module contracten is aangevuld met het contract “Algemeen”. Zo kun je alle contractinformatie in Condor vastleggen. Je profiteert wel van looptijdbewaking, maar er worden bijvoorbeeld geen inspecties gegenereerd. Denk aan het vastleggen van raamcontracten, waaraan je weer inspectiecontracten kunt hangen. Contractmanagement in Condor is hiermee completer. Ook zijn er een aantal velden aan het contractscherm toegevoegd, waarmee het beheer van contracten eenvoudiger wordt. Denk aan “bovenliggend contract”, “eindtermijn” en “opzegtermijn”.

Configurabele workflow

Bij het maken van een procesdefinitie in een configurabele workflow kun je gebruik maken van het veld “gebruikersrecht”. Hiermee kun je aangeven welke gebruikersrechten minimaal nodig zijn om activiteiten in te zien of te bewerken. Zo kunnen bijvoorbeeld inspecties van vertrouwelijke objecten verborgen worden voor bepaalde gebruikers.

Checklistinspectie & Fine Kinney methode

We hebben de Fine Kinney methodiek toegevoegd aan de checklistinspectie. Aan de hand van de vraagtypes vanuit deze methode kun je een risico inventarisatie uitvoeren. Het invullen van de criteria Mogelijkheid, Blootstelling en Ernst resulteert in een risicoscore per vraag. Met de Fine Kinney methode is het snel inzichtelijk waar maatregelen genomen moeten worden. Je kunt de risicobeoordeling eenvoudig inzien en je kunt een rapport opvragen, waarin de resultaten van de inventarisatie gesorteerd op de risicoscore worden getoond.

We vertellen binnenkort graag meer over dit onderwerp, houd onze nieuwsberichten in de gaten!

Meldingen

Condor bewaakt de processtappen van een melding op basis van normtijden. Om beter inzicht te krijgen in de performance van leveranciers voor storingsonderhoud kun je per melding instellen welke tijdsnorm je wilt hanteren voor het afhandelen van de melding. Condor bepaalt vervolgens voor elke melding de werkelijke doorlooptijd. Je kunt een analyse uitvoeren over een bepaalde periode en een rapport opvragen. Zo is de performance van leveranciers inzichtelijk, over meerdere processtappen en inclusief eventuele statusovergangen van meldingen.

Gebruiker Condor Cloud

Gebruikers van Condor Cloud ontvangen een aanvullende email met de datum waarop de Condoromgeving deze upgrade krijgt.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws