Condor voor Kinderopvang Swalmen

Kinderopvang Swalmen gaat per februari met Condor werken. De stichting beheert 11 gebouwen voor diverse soorten kinderopvang en wil af van het papierwerk dat hiermee gemoeid is. Het softwaresysteem wordt ingezet voor onder meer MJOP’s, storingsmeldingen, hygiëne-inspecties en risico-inventarisaties.

Onderhoud en beheer van vastgoed

Kinderopvang Swalmen beheert 11 gebouwen die in gebruik zijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Het onderhoud en beheer van deze gebouwen vergt het nodige papierwerk. De stichting zocht daarom een softwaresysteem waarin alle onderhouds- en beheeractiviteiten eenvoudig vastgelegd kunnen worden. Per februari start de organisatie met Condor.

Kwaliteit huisvesting kinderopvang

Kwaliteit van huisvesting is binnen de kinderopvang essentieel, denk aan veiligheid en hygiëne. Naast de bouwkundige inspecties op basis van de NEN 2767, gaat Kinderopvang Swalmen daarom ook gebruik maken van hygiëne-inspecties (controlerondes) en risico-inventarisaties conform de Veiligheidsmonitor.

De stichting gaat Condor daarnaast inzetten voor het vastleggen van Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) en het melden van storingen. Tot slot gaat ook het bewaken van de (wettelijke) verplichtingen via het systeem lopen.

Over Condor

Wij geven advies over het professionaliseren van vastgoedbeheer. Daarnaast ontwikkelen we software die onze klanten helpt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws