Condor zorgt voor efficiencyslag bij het COA

In 2014 koos het Centraal Orgaan Asielzoekers voor het werken met vastgoedbeheersysteem Condor. Het COA wilde de BOEI-methodiek gaan toepassen en vanuit één systeem inzicht in al haar onderhouds- en beheerprocessen. Inmiddels heeft het COA door het werken met Condor een belangrijke efficiencyslag gemaakt.

Het COA zet Condor in om de vastgoedgegevens, contractgegevens en alle inspecties op basis van de BOEI-methodiek (Brandveiligheid, Onderhoud volgens NEN 2767, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving) vast te leggen. Condor geeft inzicht in onderhoudsplannen, wettelijke verplichtingen, legionellabeheer, eigen bedrijfsvoering (type opvang bijvoorbeeld) en binnenkort ook in de klachtafhandeling en huur- en verhuurcontracten van het COA.

Integraal vastgoedbeheer

Deze integrale manier van werken met Condor geeft grip op het beheer en onderhoud en beantwoord de steeds grote informatiebehoefte van het COA. “Er zijn koppelingen tussen basisinformatie, storingen, wettelijk eisen en onderhoudsplannen. En omdat er vanuit één systeem gewerkt wordt, is er één werkelijkheid. Op basis hiervan kunnen we onderbouwde beslissingen nemen. We weten precies hoe de gebouwen erbij staan, welke acties ingepland zijn en aan wie acties toegewezen zijn. Hierdoor hebben we een enorme efficiencyslag gemaakt,” aldus het COA in een interview met Adviesbureau Helix.

Helix helpt het COA met het beoordelen van inspectieresultaten, het ophalen van gebouwinformatie en het opstellen van onderhoudsscenario’s. Lees hier het volledige interview: Geïntegreerd vastgoedsysteem zorgt voor efficiencyslag bij het Centraal Orgaan Asielzoekers.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws