Van Gogh Museum kiest voor Condor

Het Van Gogh Museum gaat per 1 januari 2017 gebruik maken van Condor. Condor is een vastgoedbeheersysteem dat alle processen voor het integraal beheer en onderhoud van vastgoed faciliteert. Het museum heeft softwareproducent Covalent opdracht gegeven om Condor in te richten, gebruikers op te leiden en de transitie van bestaande data te begeleiden.

Het Van Gogh Museum voert per 1 januari 2017 zelfstandig het beheer uit van het museumgebouw; het Rietveldgebouw, de Kurokawavleugel en de glazen hoofdentree. Het museum zocht een systeem dat het integraal beheer optimaal ondersteunt. Ben van der Stoop, gebouwbeheerder Van Gogh Museum: “Een systeem moet ontzorgen. Onze focus ligt op kwaliteit, innovatie en onze missie; het leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Hoe beter het beheer en onderhoud georganiseerd is, hoe minder sturing er nodig is voor zaken die ons afleiden van onze focus.”

Vastgoedbeheer met Condor
Condor is informatiesysteem voor het beheren van vastgoedportefeuilles op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Ad Rabenort, algemeen directeur Covalent: “Condor sluit aan bij de wensen van het Van Gogh Museum om slimmer en efficiënter te gaan werken door een optimale samenwerking tussen gebruiker, eigenaar en beheerder. Condor faciliteert het werken met verschillende marktpartijen, het on- en offline inspectieproces, het maken van scenario’s voor Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) en het afleggen van verantwoording op basis van herleidbare informatie uit de operatie. Het systeem borgt de kwaliteit van gegevens door automatische validatie en workflows, waardoor een processtap met minimaal de gewenste kwaliteit door de gebruiker wordt uitgevoerd én op tijd wordt overgedragen.”

Conversie data RVB
Het beheer van het Van Gogh Museum is tot nu toe door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met Condor uitgevoerd. Het RVB heeft haar medewerking toegezegd aan alle musea die voor het zelfstandig beheren van hun assets gebruik willen maken van Condor. Rabenort: “Het gaat dan voornamelijk over het beschikbaar stellen van data. Door de conversie van deze reeds beschikbare data, kan het Van Gogh Museum Condor op korte termijn gaan gebruiken. Condor moet per 1 januari 2017 volledig operationeel zijn.”

Het Van Gogh Museum heeft Covalent opdracht gegeven om de gewenste inspectie- en MJOP processen in te richten, de opleiding van interne en externe gebruikers te verzorgen en de transitie van data te begeleiden.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws