Is planmatig onderhoud wel verstandig?

Veel vastgoedmanagers zien planmatig onderhoud als een doel op zich. Doordat de kosten gevoelsmatig lager liggen. Want er is minder ongeplande uitval. Maar vaak is dit niet zo simpel.

Doordat assets langer meegaan worden de vervangingskosten lager  over de tijd. Maar hogere onderhoudskosten kunnen er voor zorgen dat total cost of ownership [TCO] alsnog hoger is.

Daarom moet je jezelf ook altijd afvragen of planmatig onderhoud de juiste keuze is. De kosten van het onderhoud, de vervangingskosten van de assets en de extra levensduur door onderhoud zijn allemaal factoren die hierin meespelen.

Kijk ook naar de nadelen van planmatig onderhoud

De voordelen van planmatig onderhoud zijn wel bekend. Maar vergeet de mogelijke nadelen niet. Zorg daarom dat je beiden meeneemt bij het opstellen van je onderhoudsplan.

Voordelen

Nadelen

Minder uitval / downtime van assets

Hogere kosten tijdens levensduur. Goed onderhoud vereist regelmatigere investeringen

Langere levensduur van assets

Meer arbeidsintensief – meer personeel nodig

Minder onderbrekingen van processen

Mogelijk wordt er te veel onderhoud uitgevoerd

Veiligere werkomgeving en meer compliant met (boven)wettelijke wet- en regelgeving

 

Verhoogde efficiëntie (assets in betere conditie leveren betere prestaties)

 

Stel jezelf bij het opstellen van je instandhoudingsplan de volgende vragen

  1. Is de asset kritiek voor mijn bedrijfsvoering?
  2. Wat zijn de kosten van uitval?
  3. Wat zijn de kosten van het onderhoud?
  4. Hoeveel verlengt het onderhoud de levensduur?

Meer weten over het opstellen van een instandhoudingsplan?

Neem hier contact op voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

 
 
 is dit 
De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws