Modelgebaseerd MJOP

Afgelopen week vond de workshop Modelgebaseerd MJOP plaats bij adviesbureau Covalent. De workshop stond in het teken van het opstellen en optimaliseren van Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) en de rol van automatisering daarin. Siert Saes, vastgoedconsultant: “Modelgebaseerd MJOP’s opstellen heeft belangrijke voordelen. Wij onderzoeken op welke wijze automatisering vastgoedbeheerders kan ondersteunen bij efficiënte, gestructureerde sturing op doelstellingen.”

Voor de workshop waren key-users van vastgoedbeheersysteem Condor uitgenodigd. Zij gaven input vanuit hun ervaringen. Het uitgangspunt: onderhoudsconcepten staan in dienst van (kritische) bedrijfsvoeringprocessen. Risicoanalyses zijn een instrument om te bepalen welke elementen van kritiek belang zijn voor het functioneren van een gebouw. Saes: “Direct duidelijk was dat onderhoud en beheer niet uitsluitend vanuit een technische bril bekeken kan worden. Zo kan er ook ‘functionele degradatie’ optreden. Denk aan installaties die niet meer toereikend zijn vanwege een hogere gebruiksintensiteit of gewijzigde prestatie-eisen. Verlies ook het menselijk handelen niet uit het oog. Een beheerorganisatie moet borgen dat medewerkers geïnstrueerd zijn, tekeningen op orde zijn en systemen in samenspel werken. Neem bijvoorbeeld een alarm dat regelmatig melding geeft van een storing. Na verloop van tijd kan de aandacht van een medewerker hiervoor verslappen. Het systeem kan dat niet voorkomen. Het gaat dus om het samenspel van gebruiker en systeem.”

Informatie MJOP

De deelnemers stelden verder dat visuele inspecties niet afdoende zijn als voeding van een onderhoud- en beheersysteem. Een MJOP moet aangevuld worden met informatie voorkomend uit verplichtingen, storingsmeldingen, gekoppelde Gebouwbeheersystemen (GBS) en Internet of Things-sensoren. BIM wordt gezien als efficiënte inventarisatie van de te beheren en onderhouden elementen. De deelnemers benoemden randvoorwaarden voor het succesvol kunnen gebruiken van dit mechanisme, zoals detailreductie, eenduidige terminologie, vakmanschap bij het tekenen van het model en de toepassing van Bi-directionele koppelingen daar waar het waarde toevoegt.

Sturen op doelen

Het sturen vanuit een MJOP-scenario moet mogelijk zijn op basis van tal van aspecten en prioriteiten, conditiescores, Total Cost of Ownership (TCO), beschikbare subsidies, projectvorming (bundeling van activiteiten) en duurzaamheid. Saes: “We kunnen concluderen dat door automatisering in het opstellen van een MJOP op een efficiënte en gestructureerde manier kan worden gestuurd op vooraf vastgestelde doelen. Maar de mens blijft nodig om het uiteindelijke plan te valideren.”

De deelnemers grepen de workshop ook aan om met andere gebruikers te sparren en te horen hoe zij het onderhoud- en beheerproces sturen met Condor. Er werd gesproken over het experimenteren met Integrale beheercontracten en output gericht werken. En over het omgaan met wijziging in context waarin vastgoed acteert, bijvoorbeeld door onvoorziene toename in gebruiksintensiteit van de gebouwen. “Al met al kijken wij terug op een geslaagde workshop,” aldus Saes.

Over Condor, software voor vastgoedbeheer

Condor is softwareproducent. Wij helpen organisaties bij het realiseren, beheren en onderhouden van vastgoed en infrastructuur. Daarbij ontwikkelen we software, die onze klanten ondersteunt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws