Nieuwe functionaliteiten Condor

In 2019 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in vastgoedbeheersysteem Condor. De vernieuwde versie van het systeem is uitgebreid met functionaliteiten op het vlak van de MJOP, bijlagen en dossieritems. In dit artikel zetten we de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten op een rij.

Condor is een softwaresysteem voor het beheren van vastgoed en locaties. De beheer- en onderhoudsprocessen worden op basis van workflows georganiseerd en bewaakt. Condor ondersteunt o.a. de RgdBOEI en de NEN 2767 inspectiemethodiek en biedt mogelijkheden invulling te geven aan de ISO 55000, de NEN 2654, NEN-EN 12845+A2, NEN 1073 en NEN 5087. Gebruikers van Condor zijn onder meer overheidspartijen, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en het COA, zorgorganisaties zoals SEIN en kinderopvangorganisaties zoals Leef Kind en SWK Facet.

Nieuwe functionaliteiten vastgoed software

De vernieuwde versie van Condor biedt functionaliteit op het vlak van Meerjaren Onderhoudsplannen, zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig scenario’s kopiëren en groeperen. Het toevoegen van bijlages is verbeterd en het informeren over proceswijzigingen is eenvoudiger geworden met de introductie van dossieritems. Ook  hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost, waaronder op het gebied van performance.

MJOP en scenario’s

Het werken met scenario’s is sterk verbeterd. Zo kun je snel een kopie maken van een scenario. Verder kun je op basis van meerdere kenmerken automatische scenario’s maken. Zo kan per onderhoudsniveau in de aspectprioriteitenmatrix worden vastgelegd in welke maand een activiteit moet worden ingepland, zodat het aansluit bij het vastgestelde onderhoudsbeleid. In een scenariogroep kun je zo eenvoudig een scenario opstellen voor het geval je het vastgoedobject gaat onderhouden op een ‘Plus’- niveau en een scenario voor wanneer je het object afstoot. Ook is het mogelijk geworden een scenario op te stellen met daarin de theoretische vervangingsplanning op basis van het bouwjaar van het element, de theoretische levensduur en de vervangingswaarde.

Ook nieuw is de mogelijkheid om op de hoofdtijdlijn te filteren op 1 of meerdere scenario’s die zijn goedgekeurd. Je kunt terugverdientijden op MJOP posten vastleggen. Budgetten zoals vastgelegd op de objecten, worden gepresenteerd op de tijdlijnen.

De bulkbewerkingsopties in scenario’s zijn aangevuld met bijvoorbeeld het negatief indexeren van kosten of het zetten van de terugverdientijd op MJOP-activiteiten.

Bijlagen

De functionaliteit voor het toevoegen van bijlages is uitgebreid. Een bijlage kan aan meerdere entiteiten gekoppeld worden. Ook kunnen de bijlages makkelijker geselecteerd worden. Je kunt vastleggen welke bestandstypes toegevoegd mogen worden, wat de maximale bestandsgrootte is en wat het maximum aantal bijlagen per collectie is. Aan inspecties is een tabblad toegevoegd waarop je alle bijlages kunt zien en koppelen.

Dossieritems

Condor informeert proactief over een wijziging van de status van processen. Voor dit communicatiemechanisme zetten we dossieritems in. De informatie over een wijziging ontstaat door triggers, denk aan:

 • Procesovergangen, die vanuit workflows worden doorgevoerd
 • Mutaties, waarin een specifiek te volgen conditie op een veld is gedefinieerd
 • Services, die periodiek op bepaalde expiraties controleren.

De dossieritems vormen een chronologisch archief waarmee je kunt teruggrijpen op belangrijke gebeurtenissen in het proces. Zo kun je sturen op verbetering van de kwaliteit van processen. De informatievoorziening kan naar eigen wens ingericht worden. Hierdoor kan uitvoering en onderbouwing van taken worden geoptimaliseerd.

Verbeteringen

Naast de nieuwe functionaliteiten zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. Een greep hieruit:

 • Het menu is aangepast, zo is het mogelijk om te zoeken in het menu. De topbar is vervallen. Het favorietenmenu gaat open via ‘mouse hover’. Het menu kan in open staat vastgezet worden.
 • De term ‘Dashboard’ is vertaald naar ‘Startscherm’.
 • Je vindt jouw rollen terug op het gebruikersprofiel.
 • De wachtindicator is zichtbaar op alle schermen.
 • Interne gebruikers zien nu alleen de inspecties van systemen en objecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 • Je kunt een handmatige voorziening toevoegen aan een werkorder. Zo is er naast herstelmaatregelen ook ruimte voor aanvullende maatregelen zoals functionele verbeteringen.
 • Je kunt vanuit een lijstscherm een csv-document downloaden. Als organisatie bepaal je zelf de inhoud van het csv-bestand.
 • Het is mogelijk om de lijst van asset statussen aan te passen.

Over Condor

Wij geven advies over het professionaliseren van vastgoedbeheer. Daarnaast ontwikkelen we software die onze klanten helpt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws