Release Condor Q3 2016

Covalent, softwareproducent en adviesbureau, brengt 14 oktober a.s. een nieuwe release van vastgoedbeheersysteem Condor uit. De belangrijkste nieuwe functionaliteit van release Q3 is de checklist inspectie, waarmee gebruikers zelf inspecties kunnen configureren.

Condor is een webgebaseerd systeem waarmee alle bedrijfsprocessen voor het integraal beheren en onderhouden van een vastgoedportefeuille ingericht kunnen worden. Condor ondersteunt onder meer de NEN 2767 en het werken volgens de RgdBOEI inspectiemethodiek. De Condor software wordt onder meer ingezet door het Rijksvastgoedbedrijf, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Gemeente Den Haag en het Van Gogh Museum. Release Q3 biedt configureerbare checklistinspecties, waarmee diverse controles op specifieke inspectiethema’s kunnen worden uitgevoerd.

Checklistinspecties

Condor ondersteunt het genereren en bewaken van checklistinspecties. Je kunt zelf vragen en antwoordkeuzes voor deze inspecties configureren, waardoor het aantal af te handelen inspectietaken, mobiel of via een webbrowser, vrijwel onbegrensd is.

Vragenlijsten opstellen

Het is mogelijk om verschillende vragenlijsten op te stellen. Zo kunnen bedrijfseigen checklists worden geconfigureerd, maar ook normatief bepaalde vragenlijsten. Enkele lijsten worden als voorbeeld meegeleverd:

– NEN 2654: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties; Blusgasinstallaties
– NEN-EN12845+A2 en NEN1073: Sprinklerinstallaties
– NEN 5087: Inbraakveiligheid

Bij het configureren van de vragenlijsten kunnen verschillende secties worden aangemaakt waarbinnen de vragen worden gedefinieerd. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde vragensecties te koppelen aan specifieke gebouwdelen/installaties (in Condor elementen genaamd) om daarmee bij het genereren van een vragenlijst alleen de vragen te tonen die op het object van toepassing zijn. Als een element meerdere keren voor komt, worden de vragen meerdere keren gesteld.

Voorbeeld: voor de checklistinspectie Brandmeldinstallatie worden drie secties aangemaakt: Brandmeldcentrale, Handbrandmelder en Automatische brandmelder. Wanneer er in een object alleen handbrandmelders en een brandmeldcentrale aanwezig zijn, dan zullen er bij het genereren van de checklistinspectie voor dit object geen vragen worden getoond voor automatische brandmelders. De vragen worden per handmelder op de checklist gesteld.

Antwoordtypen

Je kunt aangeven welk antwoordtype gewenst is. Zo kun je kiezen voor een antwoord met een numerieke waarde waarvan zelfs het interval te specificeren is, een lijst met tekstuele antwoorden of de antwoordmogelijkheid ‘ja/nee’ (goed/fout).

Het checklistinspectieproces verloopt identiek aan de overige inspectieprocessen. Via Contracten wordt het uitvoeren van de checklistinspectie toegewezen aan een inspecteur waarna de voortgang en kwaliteit kan worden bewaakt. Je kunt hiervoor gebruik maken van de configurabele workflow om het gewenste proces voor de inspectie-uitvoering te definiëren. Afgeronde secties in de vragenlijst worden groen gemarkeerd. Zo is in één oogopslag duidelijk wat de status is.

Rapportage en Mobile

De nieuwe functionaliteit voorziet ook in rapportage en wordt ondersteund door Condor Mobile. Je kunt een meeneemrapport printen met daarop de specifieke checklist. Wanneer er antwoorden zijn ingevuld in de vragenlijst, worden de gemaakte keuzes in een overzichtelijk rapport getoond. Met de Condor Mobile App kun je daarnaast (offline) vragenlijst beantwoorden terwijl je je met de tablet in het veld bevindt.

Scherm checklistinspectie met Condor Mobile

Extra velden MJOP

Tot slot hebben we extra velden toegevoegd aan het scherm van de MJOP, waardoor je meer overzicht hebt. Het gaat om:
• Toelichting van het element
• CV-score van het element
• Bouwjaar van het element
• Cyclus van het gebrek.

Gebruiker Condor Cloud

Gebruikers van Condor Cloud ontvangen binnenkort een aanvullende email met de datum waarop de Condoromgeving de upgrade krijgt.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws