Sturen op organisatiedoelen en budget

Zoek je een softwaresysteem voor het professionaliseren van je vastgoedbeheer? Condor helpt je met betrouwbare en actuele informatie pro actief te sturen op organisatiedoelen en onderhoudsbudgetten.

 • Alle onderhoudsvormen vanuit één systeem beheren
 • MJOP’s en scenario’s maken
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Eenvoudig samenwerken en rapporteren

Alle onderhoudsvormen in 1 systeem

Condor is een compleet software systeem dat alle vormen van vastgoedonderhoud ondersteunt:

 1. Preventief onderhoud
  Bij preventief onderhoud gaat het om het voorkomen van gebreken en het voldoen aan voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld in het kader van brandveiligheid, milieuvoorschriften, veilige leefomgeving en meer.
 2. Correctief onderhoud
  Condor faciliteert het stroomlijnen van de registratie en afhandeling van storingsmeldingen. De meldingen worden in het proces opgenomen en dragen bij aan het integrale zicht op de conditie van gebouwen. Ook kun je klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen (KWIS) integreren in je vastgoedregistratie. Hierdoor kun je prioriteiten in het planmatig onderhoud bijsturen.
 3. Planmatig onderhoud
  Condor biedt een complete, flexibele en toepassingsgerichte inspectieworkspace voor zowel het online- als het offline inspectieproces. Condor controleert, informeert en bewaakt processen proactief. De inspectie software ondersteunt diverse inspectieprocessen. Denk aan RVB BOEI-inspecties en de NEN 2767 conditiemeting. Met behulp van de checklistinspectie kun je bedrijfseigen checklists configureren, maar ook normatief bepaalde vragenlijsten.
 4. Predictief onderhoud
  Door predictief onderhoud kan ingeschat worden hoe lang een element mee gaat. Ook kan de prestatie van elementen in kaart gebracht worden, waardoor onderhoud op voorhand ingepland kan worden.

MJOP en scenario’s opstellen

Met behulp van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) stuur je onderhoud aan op basis van de staat van het onderhoud van gebouwen. Rapportages geven per bouwdeel aan wanneer onderhoud moet plaatsvinden en wat noodzakelijke investeringen zullen zijn. Op basis van de MJOP stel je scenario’s samen.

Je bepaalt de inhoud van het scenario, dat gericht kan zijn op het onderhoud van één gebouw of de bundeling van bijvoorbeeld schilderwerk van diverse gebouwen.  Een scenario kan bewerkt worden, bijvoorbeeld door posten toe te voegen of op de tijdlijn te verschuiven. Ook is het mogelijk om meerdere scenario’s over dezelfde periode te maken en met elkaar te vergelijken. Hierdoor kun je de impact van je keuzes inzichtelijk maken, onderbouwde beslissingen nemen en hier verantwoording over afleggen. Zo maakt Condor het mogelijk om efficiënt te sturen op organisatiedoelen, onderhoudsbudget, technische condities, risico’s en combinaties hiervan.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Condor helpt je te voldoen aan wet- en regelgeving en te werken volgens de laatste standaarden. Het systeem ondersteunt de NEN 2767 (1-4), de RVB BOEI inspectiemethodiek en vult belangrijke stappen in voor een ISO 55000 certificaat. Ook wettelijke verplichtingen, op basis van bijvoorbeeld de Arbowet of het Bouwbesluit, en zelf benoemde verplichtingen worden in beeld gebracht.

Samenwerken

Condor faciliteert het werken met verschillende marktpartijen. Je kunt eenvoudig je (prestatie)contracten met leveranciers, huurders en andere partijen beheren én bewaken. Het systeem toont in één oogopslag welke contracten van toepassing zijn op een gebouw en welke activiteiten door welke partij uitgevoerd moeten worden. Je kunt externe partijen toegang geven tot het systeem. Dat maakt het uitbesteden van werk een stuk eenvoudiger. Met configurabele workflows borgt het systeem dat het werk, met minimaal de gewenste kwaliteit én op tijd, worden uitgevoerd. Je blijft eigenaar van alle (historische) gegevens. Werk overdragen is hierdoor geen probleem.

Rapportage

Het dashboard van Condor kun je zelf inrichten, zodat het in een oogopslag alle informatie toont die je nodig hebt. De prestatie van je vastgoed is te zien in grafieken. Condor toont analyses over storingen, kostenontwikkelingen, aflopende contracten en meer. Heb je rapportage in een andere vorm nodig? Deze kun je eenvoudig aan Condor toevoegen. Zo kun je overzichtelijk en eenduidig rapporteren over de conditie van je vastgoed en de noodzakelijke investeringen.

Koppelen externe systemen

Condor is web gebaseerd en als SaaS oplossing gebouwd. Het is mogelijk om het systeem te koppelen met externe systemen zoals SAP en de informatie beschikbaar te stellen aan andere interne en externe gebruikers.