Voorziening voor toekomstig onderhoud op de balans

Bij het planmatig beheren van vastgoed is het gebruikelijk dat in de kosten voor het gebruik een post is opgenomen voor toekomstig onderhoud. Dit betekent dat, voor de bouwdelen die periodiek moeten worden vervangen, een voorziening in de begroting moet worden opgenomen.

Onderbouwing voor accountant

Accountants moeten deze voorziening opnemen in de jaarrapportage en eisen van de vastgoedbeheerder een goede onderbouwing. Voor veel vastgoedbeheerders is dit een lastige taak omdat basisinformatie ontbreekt en de gebruikte administraties geen mogelijkheden hebben om deze informatie te berekenen.

Alles op een rijtje, in een oogopslag beschikbaar voor je accountant

Met Condor software voor vastgoedbeheer ben je snel in staat om de gewenste informatie aan je Accountant op te leveren. Condor berekent o.b.v. een aantal basisgegevens de benodigde voorziening per bouwdeel en sommeert de bedragen per gebouw of voor de gehele portefeuille.

Uiteraard zijn achteraf allerlei andere groeperingen mogelijk, zodat je ook deze voorziening per type bouwdeel kunt inzien. Vanuit professioneel vastgoedbeheer weet je dan wat er aan reserveringen voor de vervanging van daken, schilderwerk of inventaris in de boeken zou moeten zijn gebudgetteerd.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws