MJOP, vorig jaar te laat begonnen?

Zorg dat je dit jaar wel op tijd begint met je MJOP. Zo voorkom je een hoop stress later dit jaar wanneer de deadlines naderen. Start nog met het vastgoedbeheersysteem van Condor en zorg dat je je zaken helemaal op orde hebt. Zo bespaar je op onderhoudskosten en ben je in staat om eenvoudig verschillende scenario’s en prognoses te maken voor de komende jaren. Dit maakt je werk als vastgoedbeheerder makkelijker, en brengt de aanpak van vastgoedbeheer binnen je organisatie naar een hoger niveau.

Wat is een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)?

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) bevat een gedetailleerde beschrijving en planning van onderhoudswerkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Een DMJOP is een rapport dat per bouwdeel aangeeft wanneer onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten zullen zijn. Met een DMJOP of MJOP is het mogelijk om te sturen op planmatig onderhoud op basis van de staat van onderhoud van gebouwen. Met de DMJOP software in Condor kun je eenvoudig verschillende scenario’s en een prognose voor de komende jaren maken.

Wat is een DMJOP? 

Een term die steeds vaker gebruikt wordt is de term ‘DMJOP’. Deze afkorting staat voor Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan, en is eigenlijk de nieuwe vorm van een MJOP. In een Meerjaren Onderhoudsplan komt het zelden nog voor dat er geen aandacht besteed wordt aan verschillende duurzaamheidsaspecten. Het verschil tussen een MJOP en een DMJOP heeft voornamelijk te maken met de organisatie die het betreft. Wanneer het thema ‘duurzaamheid’ in de organisatiedoelstellingen is opgenomen, zal men veelal spreken over een DMJOP. 

Wat staat er in een MJOP? 

In een MJOP staan altijd drie zaken vermeld: de betreffende bouwdelen, de cyclus en de kosten. Alleen met deze informatie is het mogelijk om scenario’s en prognoses te maken. En dát is natuurlijk precies waar het bij een MJOP om gaat. Het kunnen overzien van kosten en posten waardoor je niet voor verrassingen komt te staan en waardoor je als organisatie in staat bent om de kwaliteit en veiligheid van je objecten te waarborgen. 

In een MJOP kun je dus precies terugzien welk bouwdeel het geplande onderhoud betreft, gaat het om de gevel? Om het sanitair? Het dak? Een MJOP geeft hier duidelijkheid over. Daarnaast moet je in het MJOP kunnen terugvinden wat de verwachte levensduur van een bouwdeel is en wanneer er dus herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, of wanneer het bouwdeel aan vervanging toe is. Daarnaast staan bij alle onderhoudswerkzaamheden de kosten vermeld. Hierdoor kun je van jaar tot jaar zien welke kosten er gemoeid zijn met het geplande onderhoud. Dit geeft je als vastgoedbeheerder of vastgoedeigenaar houvast als het gaat om budgetten en prioritering. 

Alle bouwdelen worden vastgelegd in een MJOP

In een MJOP moeten alle bouwdelen worden vastgelegd. Ook bouwdelen die de komende jaren nog niet aan onderhoud of vervanging toe zijn, moeten in het MJOP worden meegenomen. Dit zorgt ervoor dat het tijdig genoeg budget gereserveerd wordt, voor wanneer het onderhoud zich wel aandient. Vaak gaat dit om aanzienlijke bedragen, die je als vastgoedbeheerder graag op tijd in beeld hebt om hiermee rekening te kunnen houden. 

Combineer het maken van een MJOP met een conditiemeting

Tijdens een conditiemeting wordt voor alle bouwdelen die opgenomen zijn in het MJOP aangegeven of ze eventueel al snel onderhoud nodig hebben. In een MJOP wordt gekeken naar de gemiddelde levensduur, en niet naar de staat op dit moment. Een conditiemeting geeft hier duidelijkheid over, en maakt het mogelijk om acute en dringende zaken in je MJOP op te nemen als zijnde ‘hoog op de agenda’. 

MJOP regelmatig herzien

Maak je een MJOP voor tien, vijftien of 20 jaar? Dan doe je toch verstandig aan om na een jaar of vijf een herkeuring te doen. Wellicht zijn bepaalde bouwdelen toch eerder aan vervanging toe, of zijn de prijzen van onderhoud drastisch gewijzigd, bijvoorbeeld door gewijzigde handelspartners of verhoging van de grondstofprijzen. 

Meerjaren onderhoudsplan laten opstellen

Veel organisaties laten hun MJOP opstellen door een daarvoor gespecialiseerde partner. Dit levert vaak echter meer werk op, omdat alle gegevens verzameld moeten worden, er moet een inspecteur langskomen om alle bouwdelen in kaart te brengen, er wordt in de meeste gevallen een conditiemeting verricht, enzovoort. Veel efficiënter is uiteraard om zélf de MJOP te kunnen maken. 

MJOP maken met Condor 

Een MJOP is een ‘levend’ plan, waarbij je in de meest ideale situatie flexibel wilt zijn, wilt kunnen schuiven, onderhoudswerkzaamheden naar voren wilt kunnen halen, of naar een later wilt kunnen verplaatsen. Met Condor vastgoedbeheersoftware ben je in staat om al je bouwdelen op overzichtelijk wijze te raadplegen, word je automatisch herinnerd aan onderhoud of wordt het zelfs automatisch voor je ingepland bij onderhoudspartijen. Het systeem is compleet te configureren aan de hand van jullie processen en werkwijze. Lees meer over het aanmaken van workflows en werkorders, het doen van meldingen en mobiel inspecteren.  

Zelf zien? Vraag een demo!

DMJOP Maken met Condor Vastgoedbeheersoftware
De meest complete software voor vastgoedbeheer