Winkelleegstand loopt op. Hoe houd je controle over je vastgoed?

Vooral in de grote steden loopt de winkelleegstand snel op. Veel winkels hebben tijdens de coronacrisis de deuren moeten sluiten, of zijn overgestapt naar een e-commerce businessmodel. Dit betekent dat panden leegstaan en winkelstraten een andere uitstraling krijgen. Een grote uitdaging voor gemeentes en beheerders is natuurlijk om ervoor te zorgen dat er geen verval ontstaat en het straatbeeld aantrekkelijk blijft. Als vastgoedbeheerder kun je hierbij een belangrijke rol spelen. Maar hoe houd je grip op je vastgoed, ook bij leegstand?

Inzicht in de gebruiksfunctie van je vastgoed

Als je de basis op orde hebt, dan weet je natuurlijk wat de huidig gebruiksfunctie is van je vastgoed. Werk je vanuit een gemeente of provincie, dan liggen ook de beleidsdoelen vast. Combineer je data in een overzichtelijk dashboard, zodat je direct inzicht krijgt in de huidige en toekomstige ontwikkeling. Zo heb je een handvat voor het maken van beleidskeuzes en kun je keuzes voor wijzigen van de gebruiksfunctie van panden rationeel onderbouwen.

Contact onderhouden met huurders (met lopende contracten)

Vanuit de contractadministratie kun je goed de huurinkomsten voor de komende jaren voorspellen. Maar wat als de contracten niet worden verlengd of de huur niet wordt betaald. Als je tijdelijk andere afspraken maakt over de huur of leegstand voorziet, dan wil je dit terugzien in je prognoses. Goed contact met de huurders is daarvoor essentieel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een huurdersportaal om transparant en efficiënt te communiceren.

Gepland onderhoud of renovatie, dít is het moment!

Maak van de nood een deugd. Als een pand leegstaat, dan kun je gepland onderhoud, verduurzaming en renovatie werk naar voren halen. Een goede Duurzame MJOP helpt daarbij enorm. Zorg er dan wel voor dat je deze MJOP zelf kunt aanpassen en je de mogelijkheid hebt om verschillende scenario’s uit te werken over je hele portefeuille heen. Een goede DMJOP is niet statisch, maar wordt periodiek herzien. Dit is nog actueler nu ook aspecten als gebruiksfunctie en verduurzaming van invloed zijn op de keuzes voor allocatie van onderhoudsbudget. Leg de onderbouwing van de keuzes vast zodat je in de volgende DMJOP periode nog weet waarop je eerdere keuzes gebaseerd waren. Zo kun je consistent en onderbouwd beleid voeren. Zo heb je een handvat voor het maken van beleidskeuzes en kun je keuzes voor wijzigen van de gebruiksfunctie van panden rationeel onderbouwen.

 

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws