Feedback inspecteren met Condor

Hoe ziet het ultieme inspectieplatform er uit? Deze vraag stond centraal tijdens de feedbackmiddag georganiseerd door de Condor organisatie. Zo’n 15 deelnemers, zowel inspecteurs als opdrachtgevers zoals het COA en het Van Gogh Museum, wisselden afgelopen week ervaringen uit over het optimaal inspecteren van vastgoed.

Het doel van inspecteren

We beginnen bij het begin; wat is nu eigenlijk het doel van inspecteren? Inspecteren is geen doel op zich, maar het begin van een onderhouds- en beheercyclus. De middag startte met een presentatie van Jannes Cruiming van het COA: “Inspectie is voor ons een middel om het beleid en beheertaken inzichtelijk te maken. We zijn gestart met het vaststellen van onze visie op huisvesting en de vertaling naar het concrete beleid, denk aan de onderhoudsniveaus. Daarna volgde de inventarisatie, het inspecteren en het maken van Meerjaren Onderhoudsplannen op basis van inspectieresultaten.”

Het COA koos voor het werken met Condor, omdat de software alle facetten van integraal vastgoedbeheer ondersteunt. Siert Saes, consultant Condor: “Zij hebben inmiddels de basisgegevens op orde en alle contracten zijn opgenomen in het systeem. ARBO inventarisaties worden met vragenlijstinspecties uitgevoerd en preventief onderhoud wordt in Condor afgemeld. Ook worden inspecties, meldingen en het legionellabeheer in Condor uitgevoerd.”

Buiten bestaande kaders

Condor ontwikkelt op dit moment een multi platform applicatie, waarmee de inspectie app gebruikt kan worden op apparatuur met een Windows, Android en iOS besturingssysteem. Inspecteren met de telefoon is binnenkort dus mogelijk. Hoe ziet dit er idealiter uit? Marlon Platteel, softwaredeveloper Condor: “Het is goed om ook buiten bestaande kaders te denken en ervaringen met bestaande programma’s los te laten. Wat kan er allemaal? Wat zijn te verwachten innovaties? We hebben bijvoorbeeld gekeken naar het werken met automatische plaatsbepaling met beacons, sensoring, gps en tags. Maar ook; hoe ziet optimale navigatie er uit en vind je koppeling met naslagwerk zoals een kwaliteitsrichtlijn handig?”

Het ultieme inspectieplatform

En dan de centrale vraag: hoe ziet het ultieme inspectieplatform er uit? Hoe ondersteunt een systeem optimaal bij het inspecteren, invoeren van gegevens en het opzoeken van informatie? Tijdens de feedbacksessies ontstonden zinvolle discussies over de wijze van opname, het inspectieproces, het uitwerken met afvinklijsten, het werken met plattegronden, de zin en onzin van spraakopname, autosuggest, QR-codes en meer.

Wensen prioriteren

De middag werd afgesloten met het prioriteren van de benoemde wensen. Diderick Oerlemans, directeur Condor: “We zien dat de inspectiemodule beter kan, makkelijker en efficiënter. Wij willen dat Condor het werk van inspecteurs optimaal ondersteunt. Het was erg constructief om onze inzichten tegen de inspecteurs aan te houden. De deelnemers gaan hun input terug zien in de verbeterde en uitgebreide inspectiemodule van Condor. De feedback was zeer waardevol. Ja, we hebben ook nieuwe dingen gehoord (lacht). En sommige dingen zijn niet zo eenvoudig te realiseren. Maar we houden wel van een uitdaging.”

In vervolg op de feedbackmiddag wordt er een klankbordgroep samengesteld. Deze groep wordt betrokken bij de vertaling van wensen naar de functionaliteiten in Condor. De deelnemers van de feedbackmiddag krijgen hiervoor i.i.g. een uitnodiging. Heb je ook interesse? Meld het bij ons.

Over Condor

Wij geven advies over het professionaliseren van vastgoedbeheer. Daarnaast ontwikkelen we software die onze klanten helpt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen. Condor is een zelfstandige business unit van adviesbureau Covalent.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws