Fine Kinney methode voor risico inventarisatie vastgoed

Sinds kort maakt een risico inventarisatie op basis van de Fine Kinney methode onderdeel uit van de checklistinspecties in vastgoedbeheersysteem Condor. Deze methode is bekend in de wereld van arbeidsveiligheid, een logisch onderdeel van vastgoedinspectie. In dit artikel lichten wij de Fine Kinney methode toe en vertellen we hoe vastgoedbeheerders hiervan kunnen profiteren.

Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijke taak binnen vastgoedbeheer. Door het benoemen en kwantificeren van risico’s, kun je bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden. Bij een risico inventarisatie wordt vastgesteld hoe groot de kans is en wat het gevolg is. Op basis van een dergelijke evaluatie kan vastgesteld worden wat prioriteit heeft en welke acties uitgevoerd moeten worden. Bij een kwalitatieve methode is dat op basis van schatting, bij een kwantitatieve methode op basis van meetbare criteria, bijvoorbeeld uitgedrukt in financiële gevolgen.

Fine Kinney methode

De Fine Kinney methode* is een kwantitatieve ranking methode voor het classificeren van risico’s. Er wordt een inschatting gemaakt op basis van 3 variabele:

  1. Effect/ ernst: wat is het effect en de omvang van mogelijke schade?
  2. Mate van Blootstelling: hoe vaak of hoe lang kan het risico zich voordoen?
  3. Waarschijnlijkheid/ mogelijkheid: hoe groot is de kans dat iets optreedt?

Het risico is het resultaat van kans maal effect. De kans (K) wordt opgesplitst in waarschijnlijkheid (W) en blootstellingsfactor (B). In formulevorm: K = W x B.

*De methode heet eigenlijk de Kinney & Wiruth methode; in dezelfde periode stelden twee groepen onderzoekers een vergelijkbaar model op: Fine in 1971 en Kinney & Wiruth in 1976. De methodes werden daarna vaak in een adem genoemd en vervolgens in spreektaal samengevoegd.

In de praktijk

In de praktijk leent de Fine Kinney methode zich goed om risico’s op het vlak van arbeids- of woonomstandigheden in te schatten en te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. Wij integreerden de methode daarom in een checklistinspectie in Condor, een softwaresysteem voor vastgoedbeheerders. Gebruikers kunnen een risico inventarisatie uitvoeren met behulp van een inspectie met vraagtypes uit de Fine Kinney methode. Dit resulteert in een risicoscore per onderdeel.

Met behulp van een rapportage is snel inzichtelijk waar maatregelen genomen moeten worden. De resultaten zijn op dit moment gericht op arbeids- of woonomstandigheden. Het effect kan bestaan uit materiële schade, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld milieueffecten, financiële gevolgen en imagoschade. Dat maakt deze methode in de toekomst interessant voor risico inventarisaties op andere vlakken dan arbeidsveiligheid.

Wij zijn Condor

Wij geven advies over het professionaliseren van vastgoedbeheer. Daarnaast ontwikkelen we software die onze klanten helpt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen. Condor wordt ingezet voor o.a. het Rijksvastgoedbedrijf en het COA.

 

De meest complete software voor vastgoedbeheer