Release Condor Q1 2018

Op 16 april brengen wij release Q1 2018 van vastgoedbeheersysteem Condor uit. De nieuwe versie van het systeem is uitgebreid met functionaliteiten op het vlak van contractbeheer en prioritering van onderhoud met de aspect-/ prioriteitsmatrix. Daarnaast kunnen garanties worden vastgelegd in het systeem en is het legionellabeheer uitgebreid met de leegstandfunctionaliteit.

Condor is een integraal softwaresysteem voor vastgoedbeheer, waarin alle betrokken partijen samenwerken. De beheer- en onderhoudsprocessen worden op basis van workflows georganiseerd en bewaakt. Condor ondersteunt o.a. de RgdBOEI en de NEN 2767 inspectiemethodiek en biedt mogelijkheden invulling te geven aan de ISO 55000, de NEN 2654, NEN-EN 12845+A2, NEN 1073 en NEN 5087. Gebruikers van Condor zijn opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Den Haag, het COA en het Van Gogh Museum, die samen met hun opdrachtnemers met de software werken.

Release Q1

Met release Q1 profiteren gebruikers van nieuwe functionaliteit voor het vastleggen en bewaken van garantietermijnen op bouw- en installatiedelen, verbeterd contractbeheer en automatische prioritering van onderhoudsactiviteiten op basis van de onderhoudsniveaus. Ook kunnen gebruikers gebruik maken van de leegstandfunctionaliteit voor het genereren van spoelactiviteiten in het geval van leegstand van het vastgoed.

Contractbeheer

Het contractscherm in de module contracten is aangevuld met het veld ‘bovenliggend contract’. Hierdoor kun je contracten aan elkaar relateren en raamcontracten met nadere overeenkomsten (hiërarchisch) vastleggen. Je kunt de hiërarchie van de contracten zien in het lijst-scherm. Ook kun je bijlagen toevoegen aan contracten.

Zowel aan een systeem als een object is het tabblad ‘contracten’ toegevoegd. Je kunt hierdoor in 1 oogopslag zien welke contracten van toepassing zijn. Indicatoren tonen de status van een contract: actief binnen de looptijd (groen), op termijn verlengen/opzeggen (oranje) of een verlopen contract (rood). Condor attendeert de gebruiker op aflopende contracten zodat er tijdig actie wordt ondernomen.

Sturen op aspect/prioriteit

De aspect-/prioriteitsmatrix voor het inspecteren en opstellen van MJOP’s is nu configureerbaar per onderhoudsniveau. Tijdens het inspecteren geeft een inspecteur aan wat de aspect- en prioriteit is die van toepassing is op de waarneming, bijvoorbeeld het aspect ‘veiligheid’ voorzien van de prioriteit 1. Door de nieuwe functionaliteit kun je voor verschillende onderhoudsniveau ’s verschillende prioriteiten toestaan. Zo is het bij het optimaliseren van het MJOP beter mogelijk te sturen op de aspecten en prioriteiten in aanvulling op de NEN2767-conditiescores.

Denk bijvoorbeeld aan gelijke gebreken die voor een object dat afgestoten wordt minder belangrijk zijn dan voor objecten uit de kernvoorraad. Door de aspect/prioriteitmatrix te koppelen aan de onderhoudsniveaus, voorziet de inspecteur het gebrek in het object in afstoot van een lagere prioriteit dan hetzelfde gebrek in het object uit de strategische voorraad. In de MJOP zal de herstelmaatregel voor het geconstateerde gebrek in het object in afstoot een lagere prioriteit hebben en wellicht worden uitgesteld.

Garantie

Het is mogelijk om garanties op te nemen op een element (bouw- en /of installatiedeel) in de object elementen lijst (OEL). Denk daarbij aan fabrieks- en prestatiegaranties. Condor controleert vastgelegde garanties automatisch en meldt als een garantie van toepassing is in relevante beheeractiviteiten. Denk aan het tonen van garanties op elementen waarop een storing gemeld wordt. Condor kan de storingsmelding automatisch doorzetten naar de partij die verantwoordelijk is voor de garantie indien de storing binnen de garantietermijn valt. De garanties kunnen ook ingezien en toegekend worden in de modules MJOP en Werkorders waarmee geadministreerd wordt welke activiteiten onder garantie zijn uitgevoerd.

Legionellabeheer bij leegstand

Condor is uitgebreid met functionaliteit voor het registreren van leegstand van ruimtes, etages, objecten en complexen. In het geval van leegstand worden aanvullende spoelactiviteiten gegenereerd om legionellarisico te beheersen. Deze activiteiten kunnen met de Legionella app worden uitgevoerd. Het uitvoeren van de activiteiten wordt net als andere activiteiten in Condor in de tijd bewaakt.

Gebruiker Condor Cloud

Gebruikers van Condor Cloud ontvangen zoals gebruikelijk een aanvullende email met de datum waarop de Condoromgeving deze upgrade krijgt.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws